egyszerre több látszik

2021. március 2. – március 26.

Türk Péter életművében kitüntetett szerepe van a látásnak. Az 1970-es évektől kezdve foglalkoztatta a látás pszichológiája, a képalkotás optikai és pszichikai összefüggéseinek kutatása. Töretlenül egyéni képalkotási módszereket dolgozott ki, munkáiban összefonódott a tudatosságon alapuló analitikus, absztrakt-logikai gondolkodás és a közvetlen érzékelésen alapuló empirikus kísérletezés. Türk 1974 körül elsősorban fotókkal kezdett dolgozni, a következő évtizedben a fotográfia eszköztára vált meghatározóvá munkásságában. A Vintage Galéria tárlata ezen alkotói periódusában létrehozott műveiből mutat be egy válogatást.

Türk Péter jellemzően struktúrákban és sorozatokban gondolkodott, előre megtervezett műveletek alapján, szemléletes folyamatok során lépésről lépésre bontakoztatta ki műveit. Ugyanakkor gondolati indíttatású művei létrehozásakor egyúttal az alkotás érzelmi, pszichikai folyamatát is integrálta alkotói módszerébe. A Türk által meghatározott keretek között végbemenő változások olyan mintázatok kialakulásához vezettek, melyeknek egyes elemei és formái a folyamat megéléséből fakadó szubjektív érzékelés, az érzetek és az értelmezés által átrendezhetőek, módosíthatóak voltak. Az 1970-es években felismerte, hogy egy adott képet mindig másként nézünk meg, és ahányszor látjuk, annyiszor más jelentést tulajdonítunk neki.