Fényt hozzon… VII.

2018. szeptember 7. – október 2.
MegnyitóOpening: 2018. szeptember 6. 18:00
MegnyitjaRemarks by: Novotny Tihamér
A Fényt hozzon… VII. c. kiállítás sorozat állandó célkitűzése, hogy olyan kortárs alkotók műveit állítsa ki, akik szakrális témájú műveikkel sokszínűen ábrázolják az elmélyült hitélet meditatív konklúzióit.

A Vízivárosi Galériában immár hatodik alkalommal, azaz 2012-től évenként megrendezett Ars Sacra tematikájú tárlatsorozat okmegjelölő, céltételező, magyarázó hívószava – a fényt hozzon – egy nem szó szerinti Biblia-idézetre támaszkodik, amely Lukács evangéliumának Benedictus részében keresendő, és így szól: „Irgalmából [Isten] meglátogat minket a Magasságból, hogy világosságot adjon [!] az embereknek, akik a sötétségben és a halál árnyékában ülnek, lábunkat meg a béke útjára irányítsa” (Lk 1,79).

Igen tiszteletreméltó szándékmegjelölés ez, amely ha nem volna, ha meg nem fogalmazódna, bizony kevesebbek lennénk, s talán lelkünk el is veszne. Egyszerűen beleszédülnénk korunk elbabrált történetébe, elferdült valósághistóriájába, a bűnök és aberrációk permanens korrupciójában élő kárvallott ember negatív, létrontott világába. (…)

Ez az új keletű ars sacra mozgalom tehát a művészet erejét a megváltás és a megváltottság keresztényi reménye és tudata által kívánja növelni, megsokszorozni a korrupt valóság megváltoztatása, meggyógyítása érdekében. Másképpen fogalmazva: pozitív hang szeretne lenni a létrontott, aberrált világban.(…)

Így, ha végiglapozzuk a Vízivárosi Galéria Ars Sacrás meghívó-katalógusainak eddigi példányait, ha felidézzük magunkban az itt látott műtárgyak szellemiségét, se rossz értelemben vett giccsel, érzelgősséggel, ízlésficammal, se langyossággal, korszerűtlenséggel nem találkozunk.

Ehelyett mindig magas fokú formai, anyagi, technikai eszközhasználattal és érzelmi-gondolati változatossággal, valamint erkölcsi tartással, magasrendű érintettséggel, illetve bibliai háttérrel, s nem utolsósorban istenes szemlélettel szembesülhetünk.”

Novotny Tihamér
v Kiállító művészek:
Aknay Tibor – fotó
Bohus Zoltán – szobor
Ganczaugh Miklós – festmény
Hager Ritta – gobelin
Koroknai Zsolt – videó
Kovács-Gombos Gábor – festmény
Luzsicza Árpád – szobor
Pataki Ferenc – festmény
Ries Zoltán – digitális print
Somogyi Győző – grafika