Hazahaladás

2016. április 19. – május 20.
MegnyitóOpening: 2016. április 18. 19:00
MegnyitjaRemarks by: Krusovszky Dénes
KurátorCurator: Gellér Judit
Eperjesi Ágnes Hazahaladás című egyéni tárlata több, kritikai szemlélettel létrehozott munka egymás mellé rendelésén alapszik. A kiállítás központi motívuma az önmagunkkal és a külvilággal való folytonos szembesülés. A hétköznapok tárgyaiból és a mindennapok megfigyeléseiből építkező, paradoxonokra épülő, sokszor társadalmi, politikai tartalmú üzenetekkel bíró művek a belső és külső, eszmei és erkölcsi, etikai és morális vívódásoknak egyaránt megtestesítőivé válnak. Miként az ásó lapjába metszett HOME felirat által sem válik használhatatlanná, funkcióját vesztetté az eszköz, csupán kezelése válna problémássá, úgy állítják a nézőt ellentmondásos helyzetek elé a kiállításon látható művek.

A Step by Step (Lépésről lépésre) című sorozat egy hétköznapi felismerésen alapul. Ahogy múlik az idő, úgy veszít lassanként frissességéből a petrezselyemgyökér, s csavarodik össze vele együtt a gombostűkből írt felirat is: egyenes akarok maradni, így reflektálva a mindannyiunkat érintő, emberi dilemmákra. A Szabadság felhasználása című munka éppúgy politikai helyzetekre reflektál, mint az Új evidenciák című tárgy együttes. Azonban míg a Szabadság felhasználása a rendszerváltás után eltelt időszakot történeti szempontból és statikusan jeleníti meg, a miniszterelnökök portréit közalkalmazottak szabadság-nyilvántartó formanyomtatványaiba fűzve, addig az Új evidenciák olyan tárgyakból állnak, melyeket közösségi események során használtak performanszok részeként. A kritikai kérdésfeltevések az Eperjesi által gyakran használt fotogram műfajában is megjelennek. A fényképezőgép használatát mellőző, pusztán a fényérzékeny anyaggal történő munkák kevésbé a külvilág és a politikai meghatározottság kérdéskörét feszegetik, mint inkább egyfajta belső hangot, ambivalens érzéseket tükröznek.

Eperjesi Ágnes több műcsoportot magába foglaló kiállítását az alkotásokat létrehozó attitűd, a rá jellemző szemlélet-, és gondolkodásmód teszi egységessé. A mozgás megragadható és leképezhető formái által létrehozott munkák kapcsán olyan kérdések merülhetnek fel, mint hogy lehet-e progresszívnek lenni helyváltoztatás nélkül? Mit jelent ma a (kor szerinti) haladás? A művek mindegyike egyfajta állásfoglalás, mely a bennük rejlő, egymásnak feszülő ellentét- és kérdéspárok által többrétű olvasati és értelmezési lehetőséget kínál. A szabadság felelős döntést jelent.

Gellér Judit