Kapcsolatok 3.

Az FKSE új tagjainak bemutatkozó kiállítása

2016. február 14. – február 16.
MegnyitóOpening: 2016. február 13. 19:00

Kiállító művészek: Konopás Judit Emese, Jérôme Li Thiao Té, Rubi Anna

Kurátor: Vincze-Bába Gabriella, Konopás Judit Emese

Az új tagok bemutatkozó kiállitása egyrészről az Egyesületbe felvett művészek munkáinak bemutatását igyekszik szolgálni, másfelől a közösségbe való belépés eseményének is számit. A cél tehát kettős, hiszen nem csupán az egyéni érvényesülés, hanem az együttmüködés és az új közösségi szituáció reprezentativ terének is számit a Labor Galéria. Mindeközben a kurátorként felvett tagok a klasszikus munkamegosztás szerint a művészek különböző műfajú és médiumú alkotásait probálják az egység jegyében rendezni. Az évente megismétlődő újtagos kiállításoknak pedig bár hagyománya van, évről-évre hasonló problémákkal látszanak küzdeni. A 2016-ban felvett tagok kiállítására való előkészületként rengeteget találkozott a csapat, kétheti rendszerességgel jöttünk össze a Stúdióban, hogy jobban megismerjük egymást, és eligazodjunk egymás munkáiban.

A rengeteg brainstorming és a különbözőségekre-hasonlóságokra épülő nyakatekert vagy humorosabb koncepciók után végül kurátorokként úgy döntöttünk, hogy reflektálva az egyesületi hagyományra, és a korábbi újtagos kiállítások tapasztalataira, a művészeket már korábban felvett tagok munkáival mutatjuk be. Ezzel utalunk a bemutatkozás végső soron közösségi kontextusára, a tagság kontinuitására, és a műfajok és hangnemek heterogenitása is új dimenziót kap ezzel, amellett, hogy nem érezzük a tematikus vagy műfaji erőltetések kényszerét. A “párok” választásában elsősorban a művészek választásai látszanak, így a munkákon kívül személyes, szakmai kötődések is megismerhetők a konkrét művek mellett.

Don Tamás, Heszky AndrásEgyenlőtlen Erők

Az előző rendszer maradványai falaznak nekünk. Aktuális kijelentéseink nem események, hanem üres és erőtlen ismétlések volnának mindössze? Meddig maradhatunk adósok feleletekkel, tettekkel, a valódi változtatással? Konopás Judit Emese és Jérôme Li-Thiao-Té hanginstallációjával, Rubi Anna képeslap-videójával a fentiekre reflektálva egy különös meditációs teret hoz működésbe.

A külső terembe lépve, a térben elhelyezett mikrofon segítségével, a látogatók hangjaiból, lépteiből épül fel újra és újra a Labor atmoszférája. Az eszköz bárki számára hozzáférhető. Eljátszhatunk a gondolattal most is: beleszólunk vagy csupán hallgatunk? Azonban a mikrofon alatt fekvő hegedű játékra hív, jelzi; a rendszer velünk tud működni igazán.

A belső teremben Rubi Anna végtelenített video-loopjai futnak. Az ikonikus terek, szobrok porosan vagy éppen hóval borítva, feltűnésmentesen kapaszkodnak bele a jelenbe, még mindig birtokolva mozgásterünket. A tehetetlenség képei ütköznek az itt és a most hanganyagával. Ezen az állapoton csak a látogatók változtathatnak. Az egyenlőtlenség sodrásából a felelősségünk felismerése és a tudatos jelenlétünk az, ami kivezethet.

Vincze-Bába Gabriella, Rubi Anna