Látható vagy láthatatlan

2004. október 8. – november 7.
MegnyitóOpening: 2004. október 7. 18:00
MegnyitjaRemarks by: Mélyi József
A Block tevékenysége a képek, a szobrok, a grafikák (stb.) állandóságával és statikusságával szakítva a jelenetek és jelenségek, a megismételhető és megismételhetetlen szituáció-teremtések, az egyszeri eseményekként lezajló művészeti történések, megtervezett és improvizatív színjátékok és ezek mediális rögzítésének sorozatából épül fel. Az installáció, az environment, a performance és a videó – és kapcsolódásaik, keveredéseik, áthatásaik – műfaji- és műforma-kereteibe illeszthető, és az ezek eszközrendszereivel élő munkák és produkciók eredendő és jellegzetes, speciális sajátosságai között számos fontos jegy megjelölhető. Mint a konkrét térbe helyezés, a térrel való együttlélegzés, a környezeti elemek műbe integrálása: az autonóm és kiterjesztett mű-közeg megteremtése. Mint az időben lejátszódó folyamat, a képi-tárgyi történés, a működés, az anyagok viselkedésmódjának kiaknázása, a változás, illetve a váltakozás és az ismétlődés. Mint a fény- és a hangeffektusok élesztése, a mechanikus és elektromos szerkezetek, automatikák, sugárzó és vetítő apparátusok, képernyők alkalmazása: a látvány dinamizálása. Mint a szerves és szervetlen, természetes és mű-anyagok felhasználása, mint a természetesség és mesterségesség együttes felmutatása, mint a megkonstruált pozícióba helyezése, a talált tárgy összefüggésekbe kapcsolása és továbbépítése-átformálása. Mint a dolgok rusztikusan, durván megdolgozott volta, elhasználtsága, idő-koptatottsága. Mint a véletlenszerűségek és a határozott szándékok összemosódása. Mint a szövegek, a szövegtöredékek, a hivatkozások visszatérő felbukkanása.

Wehner Tibor