Paratusspiritus manuatum (Háztáji lélekkeltetős)

Széljegyzetek a Ploubuter Parkból

2017. december 12. – 2018. január 29.
MegnyitóOpening: 2017. december 11. 18:00
KurátorCurator: Gellér Judit
A szelek talányos szerzetek. Nem láthatók, nem tapinthatók, hallani is csak azt hallhatjuk, amit mozgásuk kelt. Fújhatnak, hozva északi hideget, forróságot délről, vihart nyugatról, langyos esőt keletről, de van, hogy szinte meg se moccannak, csak rekken a levegő. Miként volnának hát ki-, vagy épp megismerhetők?

Koronczi Endre képzőművész sok éve dolgozik a levegő e furcsa áramlásaival, melyeket szeleknek hívunk. Afféle modern Aioloszként, finom hártyarétegek közé bújtatva, terelve próbálja szelídíteni, őrizni, majd szabadon engedni őket. A kis zsákok életre kelnek, felfúvódnak, s elernyednek a természet rendje szerint. Formát öltenek, alakzatokat vesznek fel, miáltal az egyedek csoportosíthatókká, osztályozható rendekbe sorolhatókká válnak.

A folyamatosan bővülő Ploubuter Park egy kísérleti terep, mely lehetőséget ad a vizsgálódásra. Koronczi kezdetben csupán az eredeti előfordulások helyszínein dokumentálta álló- és mozgóképek formájában az egyedeket [Talált faj], majd lassanként a mesterséges előállítás [Jelenségek, Sarjak, OpenAir] módozataival kezdett kísérleteket végezni.

Az alkotó kilép a műterem falai közül, szabadtéri installációit gondosan kiválasztott területeken, változatos helyszíneken, a természetben kezdi felépíteni, ahol alig pár óráig, pár napig tartó megfigyeléseket végezhet csak el. A helyszínek specifikussága és a lélekkeltetők tünékenysége miatt azonban – a természeti jelenségekhez hasonlóan – kevesek számára válnak fizikai valóságukban megtapasztalhatókká, ezért mások számára többnyire csak a fotográfia és a videó médiumán keresztül láthatók.

A Paratusspiritus manuatum (Háztáji lélekkeltetős) egy mesterségesen előállított csoport, melynek egyes alakjai elhelyezkedésük földrajzi koordinátái (szélességi és hosszúsági fokok) és a számozás (Fig. 34–89) szerint ismerhetők fel. A különböző változatok sokasága az ismétlés módszerének kérdését vetik fel, miközben épp az ismétlődés lehetőségét vetik el. Miként az élettelen, mindenki számára ismert hordozók egy-egy fuvallat által lélekkel telnek meg, úgy születnek meg, kelnek életre az újabb és újabb egyedek. Lélek-metaforák. Mindegyik kivételes. Mindegyik megismételhetetlen.

Gellér Judit