Erhardt Miklós, Dominic Hislop
Re:route
Torinó alternativ tér-képe, friss bevándorlók szemszögéből
2003. február 22. - március 30.
Megnyitó: 2003. február 21. 18:00

http://reroute.c3.hu/

Vizsgálat tárgyává téve a városnak szentelt szociológiai irodalom nagy hányadát, a kortárs művészeti kutatások egy része a városi kontextusban és annak gyors alakváltozásaiban fontos információforrást talált, melynek segítségével egy-egy komplex territórium átalakulása követhetővé, a városlakókat nap mint nap érő vizuális behatások sűrű szövedéke dekódolhatóvá válik. Mind a szociológus Max Weber, mind Ulf Hannerz antropológus elméletében a városi kontextus diszkontinuitások szekvenciája, mely pillanatonként változó képek folyamatos felhalmozódásán keresztül válik az alany tapasztalatává. Ez az elképzelés egy olyan work in progress-t, a viszonyok olyan állandó újrarajzolását tételezi, mely különösen szembeötlően mutatkozik meg sok mai nagyváros szocio-geográfiai képében.

A vonatkozási pontok hiányából következő talajvesztés hasonló állapotából kiindulva a Re:route, Dominic Hislop és Erhardt Miklós projektje, friss bevándorlók szemszögéből kutatja egy specifikus városi tér percepcióját. A Re:route modulárisan, egy sor mentális térképből, torinói városfotókból és az azokat kísérő rövid, írásos kommentárokból épül fel. A teljes anyagot olyan külföldiek készítették, akik nem régebben, mint két éve érkeztek ebbe a specifikus városi környezetbe. A projekt létrehozásakor a két művész olyan, a részvételre épülő metódust használt, melynek alapja a dialógus, a „másikhoz” fűződő viszony, illetve az annak nézőpontjába való behelyezkedés - olyan módszerek tehát, melyek messzemenően tiszteletben tartják az egyes résztvevők szubjektivitását, ugyanakkor a hangsúlyt azon tekintetek és tapasztalatok sokszínűségére helyezik, melyek egyetlen városi tájban találkoznak.

Egy specifikus földrajzi egységet véve alapul, egy olyan várost, melynek szociális textúráját az elmúlt évtized során erősen megváltoztatta a más országokból érkezett „polgárok” jelenléte, Dominic Hislop és Erhardt Miklós a városi kontextusnak egy, a bevett szokásoktól eltérő újrarajzolásába fogtak. A hely „rendes”, olasz városlakók által érzékelt képét felülírták mindazok „rendkívüli” víziójával, akik rövid ideje élnek itt, de nem tekinthetők turistáknak. A kifordítás által a város kontextusa kevéssé ismert terek, alternatív bejárt utak, eltérő csomópontok képén keresztül mutatkozik meg, olyan folyamatokat gerjesztve ezzel, melyek révén láthatóvá válik a „hely” tapasztalata, mint belső, szubjektív tekintet, melynek segítségével megtaláljuk a koordinátákat, meghatározzuk a vonatkozási pontokat, és újrarajzoljuk a teret, melyben elhelyezzük önmagunkat.

Lisa Parola
kurátor, kritikus, a torinói public art kollektíva, az a.titolo alapító tagja