Sandra Johnston, Yuri Leiderman, Zbigniew Libera, Naomi Tereza Salmon, Eyal Sivan, Szűcs Attila, Gitte Villesen, AFK
Második jelen
2005. november 11. - december 4.
Megnyitó: 2005. november 10. 19:00
Kurátor: Páldi Lívia

szabad kéz
Turai Hedvig
A Holokausztra való emlékezés összetett és sokrétű folyamatát különféle oldalról megközelítő és modellező munkákat választva kiindulópontjául a Második jelen nem egyetlen téma, hanem a munkák mintegy kaleidoszkópszerű együttállásaira és keresztreferenciáira épül.

A kiállítás olyan művekre és művészekre koncentrál, amelyek és akik a történelmi és személyes emlékezet, valamint a dokumentáció viszonyával, az emlékezet és a prezentáció átpolitizáltságával és a történelmi/személyes traumák ábrázolásának lehetőségeivel kapcsolatos kérdéseket a kortárs nemzetközi művészet kontextusában vizsgálják.

A filmekből, videó-, és helyspecifikus installációkból, fotó-munkákból és performanszból álló válogatás célja ezen belül leginkább a rögzítés és dokumentálás mechanizmusainak, ezek a rögzített és dokumentálandó tárgyhoz vagy eseményhez való viszonyának, valamint a percepció kritikai szerepének vizsgálata. A kiválasztott hazai és nemzetközi művészek a valóság rétegeit, annak köztes és rejtozködő tartományait kutatva az ellentmondások és történések, tapasztalat és identitás kapcsolódási pontjainak egy árnyaltabb és esetenként poétikus megmutatására törekszenek, miközben a szemlélőt saját értékrendjének és előítéleteinek felülvizsgálatára és megkérdőjelezésére ösztönzik. Építenek a választott témával és médiummal (film, fotó, szöveg, stb.), kapcsolatos automatizmusokra és befogadói elvárásokra, és sokszor szinte szubliminálisan vonnak be emlékezetünk és intellektusunk, valamint megszokott reakcióink tesztelésébe.

A kiállítás a megszokottól eltérő összefüggéseket megmutatva közvetít a szemlélő által ismert és ismerős, valamint olyan tapasztalatok között, amelyeket esetleg nem akar, nem tud vagy nem képes átélni.

A kiállításhoz kapcsolódó programok:
Yuri Leiderman performansza: november 10, 19 óra, Trafó Galéria.
Sandra Johnston performansza: november 11., helyszín: egyeztetés alatt.
Zbigniew Libera előadása: november 18., 17 óra, Magyar Fotográfusok Háza.
Eyal Sivan előadása: november 25., 17 óra, Magyar Fotográfusok Háza.