Kassák Lajos
Kassák és Kassák
Festmények, rajzok, kollázsok – 1957–1967
2009. október 15. - 2010. január 17.
Megnyitó: 2009. október 14. 18:00
Kurátor: Andrási Gábor
Megnyitja: Sasvári Edit
A kiállítás Kassák utolsó képzőművészeti alkotóperiódusát, az 1957-től haláláig, 1967-ig terjedő évtizedet vizsgálja. Időskori festői-grafikusi tevékenysége - a rendkívül termékeny békásmegyeri időszak és az első óbudai évek ábrázoló-természetelvű munkáit követően - 1957 táján fordulatot vett: ismét nonfiguratív művek kerültek ki keze alól.

Kassák pályavégi elvont művészete azonban nem egyetlen - ahogy a szakirodalomban meggyökeresedett - "konstruktív" vagy "konstruktivista" szemléletet képvisel. Kezdetben, különösen az 1957-1963 közötti években - a hazai színtéren is nyomot hagyó korszellemnek megfelelően - a lírai absztrakció, a folt- és gesztusfestészet, illetve a kalligráfia határozta meg festői felfogását.

Geometrikus absztrakciója 1961-1962 körül bontakozott ki, először annak érzelmekkel telített, és nem-mértani alakzatokat, oldott, tónusokban gazdag felületeket is megengedő változataként. Később, élete utolsó néhány évében - a töretlen, következetes konstruktivista mester mítoszának, önértékelésének és a szakmai-műkereskedelmi elvárásoknak is megfelelve - szigorúbbra hangolta, és húszas évekbeli képarchitektúráit meg- és felidéző geometrikus motívumokra korlátozta formáit.

1963-1966 között készített kollázsai is hasonló kettősséget mutatnak: elemeiket hol a korszak posztszürrealista törekvéseihez illeszkedő szabad-asszociatív módon, hol az avantgárd hőskorra jellemző geometrikus építmény módján rendelte egymáshoz.

Andrási Gábor