Csáky Marianne, Fischer Judit, Háy Ágnes, Horváth Tibor, Koleszár Ferenc, Magyarósi Éva, Mécs Miklós, Navratil Judit, Szabó Eszter, Szíj Kamilla, Szűcs Attila, Tarr Hajnalka, Lakatos Renáta, Tibor Zsolt, Vécsei Júlia, Yusuke Fukui
Rajz?
2010. október 22. - december 5.
Megnyitó: 2010. október 21. 17:00
Kurátor: Bódi Kinga
Megnyitja: Maurer Dóra
A Rajz? című kiállítással egy klasszikus műfaj mai szerepére, jelentésére, a képzőművészeti hierarchiában betöltött helyére szeretnénk rákérdezni. Hol és merre tart a hazai rajzművészet, mit jelent 2010-ben a rajz, a rajzolás, mi tekinthető egyáltalán ma, az elmosódott műfaji határok korában rajznak?

A hazai képzőművészetben az 1980-as évek vége óta vannak ismét erőteljesebben jelen a rajzos, illetve grafikai alapú művek. Jelen kiállítás előzménye a szombathelyi Irokéz Galériában 2009-ben megrendezett Papíralap - Rajzok és sokszorosított grafikák a nyolcvanas évek végétől napjainkig című tárlat, amely az elmúlt három évtized papír alapú művészetéről igyekezett átfogó képet nyújtani.

A szombathelyi történeti áttekintés után, ezúttal a papír alapú művészeten belül a rajzművészet főbb tendenciáira, aktuális jelenségeire kíván rámutatni a tárlat. A kiállításon szereplő valamennyi mű alapja a hagyományos rajzbeli vonal és pont.

Ugyanakkor mégsem klasszikus értelemben vett rajzkiállításról van szó: a hordozó és/vagy az eszközök megváltoztak, s a vonalakból, pontokból összeállt "rajzok" már nem papíron, hanem videomunkákban, fán, üvegen, filmen, falon, vagy éppen emberi testen, illetve szobor formájában jelennek meg.

A rajzolás új médiumokban-jelenséget kívánja megragadni a kiállítás, miközben azt vizsgálja, annak ellenére, hogy jelenleg új felületeket talált magának a vonalművészet, mégis milyen mértékben van jelen a klasszikus manuális rajzolás metódusa a hazai kortárs képzőművészetben?

Mindeközben pedig felmerülhet a kérdés: de mennyiben tekinthetők ezek a munkák rajzoknak? A kiállítás alapkérdése tehát: mi a rajz?

Bódi Kinga kurátor