Áfrány Gábor, Harsányi Réka, Lepsényi Imre, Szegedy-Maszák Zoltán, Szüts Eszter, Tóth Zs. Szabolcs
Emberi beavatkozással készült művek
2011. november 25. - 2012. január 29.
Megnyitó: 2011. november 24. 18:00
Megnyitja: Beke László
"A műalkotás egyedisége azonos a hagyomány összefüggésrendszerébe történt beágyazottságával. Maga ez a hagyomány persze nagyon is eleven, rendkívül változékony. " - írja Benjámin 1936-ban.

Kiállításunk 2011-ben nem az egyediségre, hanem arra az eleven, változékony hagyományra igyekszik rámutatni, mely ma is keretet biztosít a művészet nyelvén artikulálható kérdések megfogalmazásához.