Nagy András, Ravasz András
Miniatűr megoldások
2012. április 12. - június 8.
Megnyitó: 2012. április 11. 18:00
Kurátor: Muladi Brigitta
Megnyitja: Petrányi Zsolt
Két, egymást régóta ismerő alkotó közös kiállításán különösen nagy műgonddal kiválogatott fényképek és manipulált fotók láthatók. A művészek a kiállítás ötletét és koncepcióját együtt alakították, amelynek eredménye két önálló műveket bemutató egység és egy olyan képsorozat, amelynek átalakítását közös gondolataik vezérelték.

Nagy András operatőrként ismert, több jelentős magyar „mozi” fűződik a nevéhez. A közönségnek eddig be nem mutatott fényképei a felszabadultságról szólnak, arról a belső látásról, amely nyomán a legmeglepőbb együttállásokban, véletlennek tűnő expozíciókban is pontos kompozíciók születnek.

Témáit olyan ellesett jelenségek, mindennapi (szépség) élmények alkotják, mint a hajnal, egy hirtelen megpillantott biciklista, a fények pár másodperces elrendeződése egy tárgyon, vagy egy bár italpultja. Minden elkapott pillanata egy meglepetés: megragadásuk e formája az alkotó sajátos (filmes) látásmódjáról tanúskodik, úgy érezzük mi is ott vagyunk, és a történet folytatódik...

Ravasz András képzőművész érdeklődését elsősorban a képek és szövegek együttállása köti le, amelyeket maga helyez el egyrészt Nagy András kiválasztott képein, másrészt a saját maga által készített részletfotókon. Ráébreszt arra, hogy a mindennapi környezet apró mozzanatai fontos jelentéssel bírnak, s az ember jelenhez és jövőhöz való viszonyáról szólnak

Az a kérdése, mi az érték, mi a megvalósítandó cél, és mindez hogyan viszonyul a használt technológiához, a városi és a természeti környezethez, vagy a technikai fejlődés megkövetelte napi használati tárgyainkhoz. Manipulált fényképei egyszerű motívumokat mutatnak sokszor szöveges kiegészítéssel, amelyek ebben az összefüggésben új értelmet nyernek.

Közös sorozatuk e két érdeklődést vegyíti. Nagy András New Yorkban készült pillanatfelvételeihez Ravasz András rövid üzeneteket, mondatokat rendelt hozzá, amelyeket együtt helyeztek el a képeken. A társadalmi, gazdasági, szociális problémákra reflektáló megjegyzések hol elrejtve, hol előtérbe helyezve jelennek meg a kompozíciókon. A fényképek vizuálisan is erőteljes részleteket emelnek ki mai környezetünkből, míg a szavak ezek részeiként, jelmondatokként világítanak rá egy-egy markáns, világunkat meghatározó problémára.

A tárlat címe is erre utal: bárcsak a bölcs szavak a képeken megoldást jelentenének arra, ami globális összetettsége miatt igen nehezen áthidalható. A kiállítás extra érdekessége a fotók rendkívüli anyagszerűsége, amelyek erre az alkalomra Orion printnek elkeresztelt különleges nyomtatási technológiával készültek.

Petrányi Zsolt