Kaszás Tamás, Loránt Anikó
Önantropológia
Előszedni a régit, lemásolni az újat
2014. szeptember 26. - november 2.
Megnyitó: 2014. szeptember 25. 18:00
Kurátor: Fenyvesi Áron
Megnyitja: Tillmann J. A.
Ön-antropológia

A privát mitológia művészeti gyakorlatától eltérően az ön-antropológiai terepmunkát otthonvégző kutató nem kitalálja, vagy összemontázsolja fiktív világát, hanem valós megfigyeléseket végez saját étének közvetlen környezetében. Megfigyelésének célja a néptudomány körébe sorolható jelenségek felismerése, archiválása és fejlesztése. Tehát a kutatás tárgya lehet mindazon tevékenységek, vagy szokások, trükkök, megoldások, melyek az élet fenntartásával, illetve kiteljesedésének elősegítésével állnak kapcsolatban.

Ennek a tudáshalmaznak egyes elemei irányulhatnak például a munkaidő csökkentésére, az egészség megtartására, a természeti környezet megóvására, közösségi lét ápolására, azaz összességében az életminőség javítására. Ezen praktikáknak egy része már eleve tudatosan kialakított egy része azonban olyan természetesen átöröklött szokás melynek tudatosítása, megértése segítheti a hasonló irányú fejlesztéseket. Az ön-antropológus nem külső szemlélőként, elméleti módón archiválja csupán a begyűjtött ismereteket, hanem azokkal a legközvetlenebb gyakorlati viszonyban van. Az egyén és környezet viszonyainak változására folyamatosan reagálva alakítja, fejleszti ismereteit folyamatosan szélesítve is az alkalmazási lehetőségeket.

Korábbi Ínségeledelek című kutatásunk során kezdtünk néptudománnyal foglalkozni elsősorban az élelmezésre koncentrálva. Ismereteinket nagyobb részben külső forrásokból gyűjtöttük törekedve arra, hogy abból mimnél többet próbáljunk ki a gyakorlatba. Az így nyert tapasztalatok egy része pedig életünk valós részévé vált. Ez a projekt vezetett oda, hogy az élelmezésen kívülre is kiterjesszük a néptudománnyal való foglalkozást az ideális önfenntartáshoz való közeledés érdekében, miközben nem veszíthetjük szem elől azt a társadalmi és gazdasági környezetet sem, amiben élni kényszerülünk.

A kutatásunk eredményeit elsősorban művészi eszközökkel rögzítjük, így művészetként is tesszük közzé, mivel célunk nem a mechanikus tudás átadás passzív, külső szemlélők számára, hanem az inspiráció felébresztése, illetve az együtt gondolkodás. Összegyűjtött anyagunkat ezért egy e célból megépített szemléltetőeszköz segítségével adjuk közre. A tervezett szemléltetőeszköz Herbert Bayer Bauhaus művész Extended field of vision című diagramja alapján, de egyszerű eszközökkel, fenntartható módon (cseréplécekből és újrahasznosított anyagokból) megépített faliújság konstrukció lesz. Ezen a nagyméretű, bejárható konstrukción helyezzük majd el a fentiekben leírt tematikához szorosan kapcsolódó rajzainkat, fotóinkat, kiegészítve videókkal és tárgyakkal.

Kaszás Tamás és Loránt Anikó