Boogie Woogie

2014. április 4. – május 11.
MegnyitóOpening: 2014. április 3. 19:00
KurátorCurator: Fenyvesi Áron
A csoportos kiállítás új absztrakt pozíciókat mutat be a kortárs képzőművészet különféle műfajaiban, médiumaiban a festészettől, az installáción keresztül, a fotón át a graffitiig; kísérletet tesz továbbá arra is, hogy a viszonylag frissen, vagy már akár évek óta konzekvensen absztrakt program alapján dolgozó művészek – akik eddig főként egymástól elszigetelten állítottak ki – egy térben és egy tematikus keretben vonultassák fel válogatott műveiket.

A kiállítás tehát koncentrált és összefogott formában teszi értelmezhetővé és láthatóvá a magyar közönség számára is ezen új közép-kelet-európai művész-generáció művészeti nyelvét. A kiállító képzőművészek a legtöbb esetben ösztönösen, vagyis nem referenciális módon közelítenek a már több ízben művészettörténeti kategóriákba száműzött geometrikus absztrakcióhoz, hogy egy teljesen új, szabad, személyes és tiszta vizuális nyelv, és formarendszer alapjait építsék rá.