Csere II.

Budapest - Berlin

2010. július 30. – szeptember 5.
MegnyitóOpening: 2010. július 29. 17:00
A budapesti Block csoport 2008-ban a berlini Fluss (Folyó) alkotócsoporttal közösen, Swop (Csere) címmel nemzetközi projektet indított. Ennek keretében 2008 őszén Berlinben került sor az első BLOCK – FLUSS közös kiállítás megrendezésére. A projekt folytatásaként nzílik most Budapesten a két művészcsoport közös kiállítása.

A projekt célja egyfelől megtalálni azokat a pontokat, amelyek a képi gondolkodás és alkotás folyamatában jelentős hasonlóságokat mutatnak, illetve a hagyomány, a kulturális beágyazódás, az egyéni szemlélet, stb. okán egyértelmű különbözőségeket jelölnek, másfelől pedig elősegíteni a kulturális integráció folyamatát.

Ez a folyamat semmiképpen sem mutathat az egyneműsítés, az uniformizálás irányába, hiszen posztmodern korunk talán legfontosabb erénye a sokszínűség hangsúlyozása, a különbözőségek elfogadása, és olyan keretek megteremtése és működtetése, amelyek a különböző értékek egymás melletti zavartalan létezését teszik lehetővé. A két alkotócsoport is ilyen elgondolások mentén szervezi közös megnyilatkozásait.