Kis Magyar Performance-történet

Műfaji szemelvények

2007. augusztus 25. – szeptember 23.
MegnyitóOpening: 2007. augusztus 24. 15:00
KurátorCurator: Antal István Juszuf

A kiállítás olyan – más műfajú – képzőművészeti alkotások (festmények, szobrok, installációk, rajzok, firkák, forgatókönyvek, szövegkönyvek, tervrajzok, táblák, az akció(k) megtörténése során fontossá, esetleg jelképszerűvé vált hétköznapi tárgyak, öltözékek, hangszerek, talált tárgyak és más eszközök, stb) kiállításával, installálásával idézi meg a műfaj hazai történetét, amelyek részben elidegeníthetetlen módon kötődnek a megvalósított, előadott performance(-ok) szellemiségéhez, egykori hatásához, szimbolikusan hordozzák tovább magukon az emlékét, másrészt önálló műalkotásként is erősek, illetve alkalmasak arra, hogy alkotójuk performer-magatartását, a rá vagy egy, a mű születésének idejére jellemző előadói irányultságot, stílust fejezzenek ki.

 

Kiállításra kerülnek a performance-okrol megőrzött, az előadások hangulatát, jelentőségét, az alkotó szándékait hitelesen megjelenítő, ezáltal az egykori előadás(ok) szellemiségét átélhetővé tevő fotográfiák, az egyes performance-okat dokumentáló mozgóképes anyagok (filmek, videók, DVD-k), az egyes performerek által készített, a performer tevékenységük tapasztalataira épülő, de a puszta műfaji öndokumentálás szándékán és keretein túlmutató mozgóképes alkotások, a kiállításra meghívott művészek által, felkérésünkre reagálva, újonnan elkészített, performer tevékenységükkel szoros kapcsolatba hozható alkotások, valamint bemutatásra kerül néhány új performance is.

 

A kiállítás szervezői elsődlegesen nem a hazai performanceművészet új és/vagy legújabb kori történetének és eseményeinek tudományos értelemben vett, teljes körű feldolgozását szeretnék megvalósítani, hanem egy jó áttekintés szeretnének nyújtani. Törekvéseik között kiemelkedő súllyal szerepel az ismeretterjesztés: a műforma egyes korszakainak és az azokat jellemző műfajoknak, azok esetleges továbbélésének vagy módosulásainak, az alkotószemélyiségek művészi célkitűzéseinek és pályamódosításainak bemutatása.