Közös tér

Az etnikai kisebbség és a kulturális identitás kérdése a Kárpát-medence művészetében

2006. május 11. – június 21.
MegnyitóOpening: 2006. május 10. 18:00
MegnyitjákRemarks by: Duray Miklós, Ütő Gusztáv
A közép-európai régió mai, problémákkal terhes, felkavart életében, ahol politikai egyezkedések és etnikai indulatok döntenek emberek és népek sorsáról, a kisebbség kérdése eddig nem jutott szóhoz a magyarországi művészetben. Egzisztencia és művészet, kultúra és kultúrák összefüggéseinek Közép-Európában hagyományos kérdéseit sem vette kellő figyelemmel számba a művészettörténet-írás.

Kiállításunkon egyszerű kérdéseket vetünk fel: a kisebbségben élő etnikumok életkörülményei, intézményei lehetővé teszik-e körükben a művészet születését ma? Művészet-e az, ami kisebbségben születik, a kisebbség értelmezése szerint művészetként? Meg tud-e jelenni ez művészetként, nyilvános tud-e lenni a kisebbségi, a többségi, esetenként az anyaországi és az egyetemes kultúrában?

A kiállítás koncepciója három fő témára koncentrál, számba veszi a Kárpát-medence etnikai kisebbségeinek a többségi nemzetétől eltérő vagy az anyanemzetéhez kötődő témáit, másrészt a kettős identitások jelentésével – jelentőségével foglalkozik, harmadrészt bemutat a kisebbségi és identitáskérdésekre reflektáló műveket.

Kurátorok: Bordács Andrea, Erfan Ferenc, Junghaus Tímea, Keserü Katalin, Szombathy Bálint, Uhl Gabriella, Vécsi Nagy Zoltán, Wehner Tibor

Kiállító művészek:
Abonyi C. Péter / Szlovákia
Magdalena Frei / Ausztria
Ádám Zoltán / Magyarország
Novák Mihály / Szerbia-Montenegro
Benes József / Szerbia-Montenegro
Oláh Jolán / Magyarország
Benk András / Románia
Oláh Mara(Omara) / Magyarország
Bittenbinder János / Hollandia
Orsós Teréz / Magyarország
Bunus Ioan / Franciaország
Ózsvári Péter / Szerbia-Montenegro
Csíkvári Péter / Magyarország
Pásztor Péter / Szlovákia
Duliskovich Bazil / Magyarország
Ráczné Kalányos Gyöngyi / Magyarország
Elekes Károly / Magyarország
Sugár Péter / Magyarország
El-Hassan Róza / Magyarország
Szabó Zoltán (Judóka) / Románia
El Kazovszkij / Magyarország
Szemán (Öcsi) Ferenc / Ukrajna
Farkas L. Zsuzsa / Magyarország
Szilágyi Lenke / Magyarország
Huszár Tibor / Szlovákia
Szilágyi V. Zoltán / Magyarország
Király Ferenc / Ukrajna
Szombathy Bálint / Magyarország
Leila Nura / Németország
Török István / Szerbia-Montenegro
Litomericzky Nándor / Szlovákia
Ütő Gusztáv / Románia
Makovecz Anna / Magyarország
Zsáki István/ Szerbia-Montenegro

Múzeumi beszélgetések
Május 14., vasárnap 11 órakor
A kortárs művészet közönsége egy felmérés tükrében
Germán Kinga művészettörténész és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatóinak előadása

Május 17., szerda 18 órakor
A kisebbségek és a kisebbségi művészet helyzete
Résztvevők: Csapody Mikós országgyűlési képviselő, Kovács András és Szarka László történészek, Szerbhorvát György szociológus, Zelliger Erzsébet nyelvész és a kiállítás kurátorai: Bordács Andrea, Erfán Ferenc, Junghaus Tímea, Keserü Katalin, Szombathy Bálint, Uhl Gabriella, Vécsi Nagy Zoltán, Wehner Tibor
A beszélgetést Törzsök Erika, az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány elnöke vezeti.

Május 21., vasárnap 11 órakor
Etnikai, nemzeti, egyetemes és/vagy individuális-e a művészet?
Résztvevők: Duliskovich Bazil és Yengiberian Mamikon képzőművészek, Szegő György építész, Kubiczkova Klára és Pataki Gábor művészettörténészek, Szilágyi Ákos esztéta
A beszélgetést Keserü Katalin, az Ernst Múzeum igazgatója vezeti.

Június 7., szerda 18 órakor
Kubai művészet a diaszpórában
Andrea Herrera amerikai művészettörténész előadása

Június 21., szerda 18 órakor
Roma Múzeum?
Résztvevők: Fabényi Júlia és Junghaus Tímea művészettörténészek, Szuhay Péter néprajzkutató, Turán Róbert, a Zsidó Múzeum igazgatója, Vári Zsolt és Horváth Kálmán képzőművészek
A beszélgetést Uhl Gabriella, a kiállítás kurátora vezeti.

Vasárnapi matinék
Május 28., vasárnap 11 órakor
Dresch Mihály jazz koncertje
Június 11., vasárnap 11 órakor
Különbözés és azonosság az etnikai kisebbségek irodalmában Ács Margit író előadása. Közreműködik Blaskó Péter színművész

Filmvetítések
Május 24., szerda 18 órakor
Bicskei Zoltán (Magyarkanizsa): Nagyapáti Kukac Péter mennybemenetele (2000) (117′)

Május 31., szerda 18 órakor
Gulyás János – Gulyás Gyula: Ő ilyen kőszerelmes. Török Ferenc kőfaragó (Erdélyi naiv művészek I.) (60′)

Június 14., szerda 18 órakor
Gyarmathy Lívia és Böszörményi Géza: Együttélés (1983)

Színházi előadás
Június 18., vasárnap 19 órakor
Samuel Beckett: Godot-ra várva
A beregszászi Illyés Gyula Nemzeti Színház előadása
Rendező: Vidnyánszky Attila