Messiások

2009. augusztus 14. – december 31.
MegnyitóOpening: 2009. augusztus 13. 18:00
A kiállítás témája a messianizmus és a megváltás vallásos, illetőleg profán szférája a nyugati kultúrában. A művek tematikusan kapcsolódnak egymáshoz. A tárlat a témát nem kronologikus rendben kívánja bemutatni s nem akar semmilyen történeti, teológiai vagy pszichológiai nézőpont illusztrációja lenni. A modern és kortárs vizuális művészeti alkotásokban megjelenő árnyalt közelítéseket, katartikus elbeszéléseket olyan új összefüggésrendben kívánja bemutatni, amely képes arra, hogy aktualizálja és a látogatók számára egzisztenciálisan fontossá tegye a megváltás gondolatát. A kiállítás négy fő részből áll.

Mind a vallásos (elsősorban a keresztény), mind a profán bölcseleti (filozófiai, pszichológiai) megváltás-értelmezések a halál problémájától indulnak el. Ádám és Éva bűnbeesésének ez a következménye, a modern ember metafizikai szenvedésének ez az állandó viszonyítási pontja. Az alkotó ember legfőbb implicit motivációja szintén a halál. Ez a témája A halott ember című résznek. Miért lehet megváltás a halál és miért vágyunk rá, hogy megváltsanak bennünket a haláltól? Mindez szorosan kapcsolódik az emberi test témájához. Ha a hús a halál után elenyészik, miféle alakban lehetséges – ha képesek vagyunk lehetségesnek elfogadni – a feltámadás?

A megváltás lehet individuális vagy közösségi. Az első esetben még akkor is a test megváltásáról van mindig szó, ha az transzcendens vagy – egy kissé anakronisztikus kifejezéssel élve – lelki élményen, vágyon alapul. Miféle test adatott nekünk? Ez a címe annak a résznek, amelynek a személyes megváltás a témája, azon belül főként a testiség fegyelmezése, elnyomása a szellemi tartalmak megjelenése, a spirituális megtisztulás érdekében. A test gyötrése, megkínzása mögött nem egyszer felsejlik az imitatio Christi gondolata – a vallásos narratívától függetlenül.

A közösségi megváltás meghatározó területét az eszkatológikus elemeket is magukban hordozó politikai ideológiák jelentik, amelyek a XX. században többször szinte feldolgozhatatlan traumákhoz, tragédiákhoz vezettek. A történelem ígérete című rész a társadalmi igazságtalanságokat, nemzeti sérelmeket vagy gazdasági kiszolgáltatottságot elszenvedő tömegeket megváltással kecsegtető eszmerendszereket s az azokat megjelenítő politikai vezetők (többségében diktátorok) világát mutatja be. A kiállított művek a modern nyugati történelem hamis messiásait, a társadalom politikai felügyeletének visszás, esetenként abszurd mechanizmusait jelenítik meg.

A tárlat központi része A megváltás keresztje címet viseli. Témája elsősorban a keresztény megváltás-toposz, a mellette való bizonyság vagy éppenséggel annak kétségbevonása. Sztereotípiáktól mentesen, a sematikus megoldásokat kerülve, felkavaró alkotásokkal kívánjuk bemutatni az áldozathozatal megrendítő témáját. Ugyanitt kapnak helyet a szekularizált megváltás esélyét tematizáló alkotások is.

A kiállításon szereplő művészek: Magdalena Abakanowicz, Marina Abramovic, Craigie Aitchison, Kai Althoff, Anna Margit, Dieter Appelt, Francis Bacon, Bak Imre, Bálint Endre, Juraj Bartusz, Georg Baselitz, Batthyány Gyula, Beöthy István, Berény Róbert, Berszán Zsolt, Blue Noses, Christian Boltanski, Bortnyik Sándor, August Brömse, Günter Brus, Bukta Imre, Ladislav Carný, Marc Chagall, Václav Chochola, Czigány Dezső, Ignacy Czwartos, Czóbel Béla, Csontváry Kosztka Tivadar, Salvador Dalí, Deim Pál, Wim Delvoye, Derkovits Gyula, Marlene Dumas, Féner Tamás, Emil Filla, Adolf Frohner, Gémes Péter, Eugeniusz Get-Stankiewicz, Eric Gill, Dariusz Gorczyca, Douglas Gordon, Johannes Grützke, Gulácsy Lajos, Hantaď Simon, Keith Haring, Bernhard Heisig, Damien Hirst, Jörg Immendorf, Jaschik Álmos, Anton Jaszusch, André Kertész, Kicsiny Balázs, Grzegorz Klaman, Eva Kmentova, Kmetty János, Oskar Kokoschka, Marian Konarski, Korniss Dezső, Zofia Kulik, Sigalit Landau, Robert Mapplethorpe, Theresa Margolles, Mátrai Erik, Joan Miró, Jaroslaw Modzelewski, Moholy-Nagy László, Otto Muehl, Edvard Munch, Munkácsy Márton, Munkácsy Mihály, Alice Neel, Hermann Nitsch, Ország Lili, Dimitrie Paciurea, Kalervo Palsa, Pauer Gyula, Evan Penny, Pablo Picasso, Cristi Pogacean, Antonín Procházka, Marc Quinn, Alexandru Radvan, Arnulf Rainer, Man Ray, Odilon Redon, Reigl Judit, August Rodin, Georges Rouault, Dorota Sadovská, Jan Saudek, Schaár Erzsébet, Rudolf Schwarzkogler, Andres Serrano, Cindy Sherman, Rudolf Sikora, Miroslaw Sikorski, Frantisek Skála, Leszek Sobocki, Nancy Spero, Aleksandar Stankovski, Volker Stelzmann, Frederic Stork, Jirí Suruvka, Graham Sutherland, Szalay Lajos, Alina Szapocznikow, Szervátiusz Tibor, Norbert Tadeusz, Rufino Tamayo, Antoni Tŕpies, Sorin Tara, Nicolae Tonitza, Tóth Menyhért, Werner Tübke, Uitz Béla, Vajda Lajos, Várnai Gyula, Vaszary János, Bill Viola, Andy Warhol, Carel Weight, Andrzej Wróblewski