Safe Space

2024. június 20. – augusztus 8.
MegnyitóOpening: 2024. június 19. 18:00
KurátorCurator: Teplán Nóra

A közeg, amelyben létezünk – legyen az jellegét tekintve bármilyen – definíciója szerint egy olyan természetes életteret jelöl, amelyben egyfajta élőlény szívesen él vagy növekszik. Ahogyan az ökológiai feltételek, hatások és kölcsönhatások sorozata határozza meg a közeg milyenségét, úgy válik minden organizmus az ökoszisztéma szerves részévé és ezzel fenntartójává és elszenvedőjévé is egyben. Mégis az ember képes a leginkább aláásni azt a vitális egységet, amelyet az élet körforgásának nevezünk, végtelenül elidegenítve magát tőle.

A Safe Space című csoportos kiállítás a jelenünkben tapasztalható globális és mikroszintű anomáliák és válságok közepette keresi a biztonságos közeg megteremtésének lehetőségeit, legyen szó az egyén mikrokörnyezetében megélt egzisztenciális válságokról, a magánéletben és családi közegben tapasztalható nehézségekről, kirekesztettségről, vagy akár a társadalmakat globálisan érintő feszültségekről, gazdasági krízisekről, háborúkról, vagy klíma fenyegetettségről.

A safe space fogalma először az Egyesült Államokban az 1960-as évektől vált ismertté, társadalmi kontextusban egy igen széleskörűen használt kifejezés. Eredeti célja szerint az LMBTQ+ közösségek támogatását hivatott biztosítani egy biztonságos és támogató környezet megteremtése által, ahol az egyén őszintén és szabadon, konfliktusoktól, előítéletektől és ítélkezéstől mentesen fejezhette ki magát. Felismerve a biztonságos környezet megteremtésének szükségszerűségét, a fogalom mára a pedagógiában is kulcsfontosságúvá vált a gyermekek lélektani fejlődése szempontjából. Mindemellett az élet számos területén nőtt a jelentősége a biztonságos tér gyakorlati alkalmazásának.

A The Space-ben megrendezésre kerülő csoportos kiállítás ennek a gondolatnak a mentén a safe space fogalmát járja körül, amely a biztonságos környezet társadalmi, egzisztenciális és ökológiai aspektusaira reflektál a meghívott művészek szubjektív értelmezésében.

Meghívott művészek: Fürjesi Csaba, Hajgató Terézia, Horváth Lóczi Judit, Koleszár Stella, Sallay Dániel, Szenteleki Gábor