Songül Boyraz, Maria Papadimitrou, T.A.M.A, Tamara Moyzes, Anna Molska, Wojtek Bakowski, Joanna Rajkowska, Szolnoki József, Katarina Ševic, Zádor Tamás
Néma jelek
Az (in)tolerancia kortárs megközelítései
2010. március 20. - április 16.
Megnyitó: 2010. március 19. 18:00
Kurátor: Lázár Eszter
Megnyitja: Junghaus Tímea
A Néma jelek című nemzetközi kiállítás az (in)tolerancia, a másság és a társadalmi elfogadás/elutasítás fogalmainak, kortárs jelenségeinek képzőművészeti reflexióit mutatja be.

A művek - amelyek között leginkább fotók, videók és installációk találhatóak - többsége absztrakt módon reflektál az Európában élő kisebbségi csoportok és a többségi társadalom közti viszonyra, az időről-időre tapasztalható, a kisebbséget érintő elutasító, negatív előítéletekre és sztereotípiákra, illetve a társadalmi kötődéseinket, nemzeti identitásunkat meghatározó szimbólumokra.

A Néma jelek úgy közelít a felvetett témához, hogy kitágítva a horizontot nem csak a mai társadalom konfliktusaira, kortárs problémáira figyel. A kiállított művek, és a kapcsolódó filmprogram segítségével azt mutatjuk be, hogy a különböző időkben és terekben fennálló viszonyok kisebbség és többség között komplex, sokrétű kapcsolatok, amelyeknek ugyanúgy része lehet a büszkeség, mint az esetleges kirekesztés.

A kiállítás címe nemcsak a kisebbségben élők, a "jeleket adók" kirekesztettségére, hanem a "jelvevőkre", a többség sokszor nehézkes, vagy eredménytelen problémamegoldására is utal. A képzőművészeti élet szereplőinek téma iránti érzékenysége olyan - országtól, régiótól, nemzetektől is független - felelősségvállalást jelent, mely nemcsak a kiállító terem, hanem a mindennapok kontextusában is érvényesülhet.