Látkép
Az elmúlt félévszázad magyar fotográfiája 1967-2017
2017. október 8. - november 19.
Megnyitó: 2017. október 7. 18:00
Kurátorok: Balázs Kata, Csizek Gabriella
A tárlat a Varsói Nemzeti Múzeumban a Lengyelországi Magyar Kulturális Évad 2016/2017 keretében megrendezett Magyar Tekintet – Vázlat a magyar fotográfiáról című kiállítás képanyagának egy részét mutatja be. A most a Capa Központban újrarendezett kiállítás a hazai fotográfiának az elmúlt félévszázadra vonatkozó részét tekinti kiindulásnak.

A Látkép erre a törzsanyagra építve igyekszik árnyalni és bővíteni az ismereteket az elmúlt öt évtized magyar fotográfiájáról a meghatározó alkotók és alkotások bemutatásán keresztül, a korszakos jelentőségű Műhely’67 című kiállítástól kezdve egészen a jelen magyar fotóművészetéig.

A kiállítás ugyan laza kronologikus rendre épül, de teret nyújt a vizsgált időszakban uralkodó különféle fotográfiai eljárásokban és szemléletmódokban végbement változásoknak is. A tárlat ennek köszönhetően villantja fel a képzőművészeti fotóhasználat útjait és a dokumentarista tendenciákat is, a köztük húzódó kapcsolatokat, metszés- és csomópontokat, valamint a köztük lévő átjárás lehetőségeit.

A Látkép által felrajzolt fotótörténeti vázlat így igyekszik azt is bizonyítani, hogy a nemzetközileg elismert magyar származású fotósnemzedék örököseinek a nagy elődökhöz hasonlóan megvan a helye a fotográfia nemzetközi történetében.