exindex
kiállítási ajánlat | megnyitók | aktuális kiállítások | külföldi kiállítások | kiállítóhelyek
  1. in english

«« vissza
Baglyas Erika, Ember Sári, Eperjesi Ágnes, Fabricius Anna, Fátyol Viola, Gáldi Vinkó Andrea, Gőbölyös Luca, Nagy Kriszta, Szabó Benke Róbert, Szabó Eszter, Szász Lilla, Szombat Éva
Konyhában, ágyban, társaságban
Női szerepmodellek bírálata a hazai kortárs fotográfiában
2013. március 13. - április 28.
Megnyitó: 2013. március 12. 18:00
Kurátor: Oltai Kata
Megnyitja: Fliegauf Benedek
A hazai képzőművészeti színtéren a 2000-es évekkel jelentek meg azok a művek, melyek tendenciózusan, vissza-visszatérő módon szóltak bele abba a diskurzusba, ami a társadalmi nem konstruált voltára vonatkozik. Elkezdték újragondolni, kommentálni, hogyan jön létre, hogyan reprodukálódik, melyek azok a kategóriák, amelyek segítségével azonosítjuk: ez férfi, ez nő. Mi ennek a kulturális percepciónak a megszokott kategóriarendszere és hogyan lehet ezt visszájára fordítani.

Beszélnek a megfelelő és nem-megfelelő nőiesség (és férfiasság) ideáljairól és szabályairól, a tisztaság kódokról, a performativitás megerősítő jellegéről, ami rituálékban és ismétlésekben ölt testet, a női domesztikálás eszközeiről, vagy a normatív szexualitás kontrollintézményéről, a házasságról.

Volt és van egy erős mag, melynek a nyomán a hazai diskurzus is átvett, felfigyelt bizonyos jelenségekre a kilencvenes évek végén színrelépő nemzedéknek köszönhetően, azonban – a nemzetközi tendenciákhoz hasonlóan – a fiatalabb, következő generációra egyfajta "cooling out" (Burton R. Clark) jellemző, távolmaradás, távolságtartás a női beszédmóddal, feminista kritikával szemben.

A kiállítás egy felütés olyan munkák egymás mellé helyezésével a két generáció képviselőitől, melyek azokat az életben tartott társadalmi sztereotípiákat bombázzák, melyek a nő helyét az orális hagyományban ismert és tovább örökített szólás, vicc szerint a “háztájiságban” jelölik ki; viselkedési kódexét, megjelenését pedig a domesztikált környezet férfiszempontú elvárásai szerint normalizálják – állításokat fogalmaznak meg a nő kulturális reprezentációjáról, az életben tartott sztereotípiákról és helyéről a társadalmi térben.

Oltai Kata
2B
ACB
Luk
M21
exindex 2000-2008
C3 Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány