Geo-Neo-Post

2013. február 2. – április 28.
MegnyitóOpening: 2013. február 1. 18:00
A Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület (OSAS) és a Vasarely Múzeum következő kiállításán a geometrikus művészetek második korszakától induló törekvésekből mutatnak be néhányat, öt magyar és öt osztrák művész alkotásain keresztül. Közöttük sok közös vonást fedezhetünk fel, jóllehet, mindegyiküket más-más probléma izgatja, más-más gondolkodás és megoldásmód jellemzi.

Közös például a rész és egészre vonatkozó, Kieslernél és Vasarelynél teoretikusan is megalapozott felfogásmód, amelyben a rész, mint tovább már nem bontható egység az egészre vonatkozó minőségeket hordoz, a mű az összetevők szoros egymásra vonatkoztatásával jön létre.

Közös a formának az organikus és a geometrikus közötti szintézisként való elképzelése. Ugyancsak közös a témák rendszerelvű megközelítése és a természetes geometria vagy a matematika konstruáló elvként való alkalmazása.

Bár a bemutatott művek nem mindegyike színes, valamennyi művész számára fontos a fény színt, formát, teret, mozgást, vizuális élményt és interpretációt befolyásoló hatása.

Valamennyiüket szigorú forma- és eszközhasználat, a választott téma interdiszciplináris megközelítése, a műfaji határok tágítása vagy a több műfaj közötti szabad közlekedés jellemzi.