Újratöltés – technikai reneszánsz

2008. March 19. – March 29.
MegnyitóOpening: 2008. March 18. 18:00
KurátorCurator: Kerekes Gábor 75
Mint a Reneszánsz idején – mikor az antik témákhoz való visszatérés az építészet és a díszítőművészet összefüggő rendszerében jelent meg, a különböző művészeti ágak egymásba ötvöződtek – ma is egyre nagyobb hangsúlyt kap a művészetek találkozása, azok közötti átjárhatóságnak a megteremtése.

A reneszánsz ember fogalommá vált, az az ember aki több mindenhez ért, jártas a matematikában, művészetekben a különböző tudományágakat egyesítve alkot, hoz létre új dolgokat. A ma művészeinek szintén nagyon fontos, hogy több területen jártasak legyenek, és különböző képzettségeiket ötvözzék munkáikban és az életükben egyaránt. Ma a festészet puszta művelése mellett nem árt érteni a számítógépekhez, videó és egyéb digitális technikákhoz, az önmenedzseléshez.

A posztmodern korszak után és az állandósult retro hullámokban a fiatalság folyamatosan újradefiniálja a történet stílusokat. A mai művészek munkáikkal tükrözik a környezetüket: fotókon, zörej-zenéken, a test tánc általi kifejezésén keresztül. Nagyon fontos az alkotói módszerekben a kézművesség szerepe, a technikai “túlpörgés” miatt egy jó pár korábbi technológia mára fölértékelődött, praktikus használatból kihullott technikai eszközök, ma kihívást jelentenek az alkotó képzeletnek.

A kiállításon ezek a míves és újra felfedezett technikák találkoznak az installációs műfajjal.