Aether

2023. február 22. – február 26.
MegnyitóOpening: 2023. február 21. 18:00
MegnyitjaRemarks by: Gálhidy Péter

A művészi módszeremet továbbra is meghatározza a folyamatalapúság, a szobrászat efemerségének vizsgálata az anyag viszonylagosságának tükrében.

A keretekbe foglalt szobrokig tulajdonképpen konzekvens út vezetett: a hajdanában tradicionálisan szép, de roncsolt és összepréselt szobraim igénylik a zárt keretrendszert, zárójelbe teszik a szobrászat hagyományos jelentéseit: úgy a konstrukciót, mint a dekonstrukciót.

A keret pedig lehet képernyő: egy virtuális kitekintés fizikai manifesztációja, ahol semmi sem az aminek látszik. A létezés jelenkorunkban zárójelek között teljesedik ki.