Határeset

Kortárs reflexiók a közép-kelet európai identitásról

2022. január 23. – április 10.
MegnyitóOpening: 2022. január 22. 17:00
MegnyitjaRemarks by: Gadó Flóra
KurátorCurator: Don Tamás
A Határeset bizonyos szempontból a 2018-as Ezek a legszebb éveink? című, magyar pályakezdő művészek munkáit összefoglaló tárlat folytatása. A kiállításon öt országból (Csehország, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia, Románia) tizennégy fiatal művész művei láthatóak, amelyek többsége erre az alkalomra készült.

A Határeset címet Hunčík Péter Szlovákiában élő magyar pszichiáter regénye inspirálta, amely egy határ menti vegyes lakosságú szlovák kisváros lakóinak történetén keresztül mutatja be a régió huszadik századi történelmét.

A kifejezés egyrészt arra utal, hogy a konkrét határok meghúzása mindig is kardinális kérdés volt Közép-Kelet-Európában. Másrészt mindig is nehezen eldönthető volt a régióról, hogy a nyugathoz vagy a kelethez tartozik-e. Azért is esett erre a címre a választás, mert nem tartalmazza a kissé önironikus, a „Nyugathoz” viszonyító sztereotípiát.

A kiállító művészek egy globalizált világban szocializálódott generáció tagjai, akiknek ugyanakkor az életük legkülönbözőbb területeire elkerülhetetlenül hatást gyakorol a regionalitás. Fontos kérdés, hogy ez mennyiben érinti az identitásukat is, s mindez hogyan tükröződik az alkotásaikban.

A kiállítás előkészítésében közreműködött Egry Gábor történész, aki a történelmi kontextus felvázolásában segédkezett. A történeti áttekintés három fogalom – a nyelv, a határ és a régió öndefiníciója – mentén értelmezte Közép-Kelet-Európát.

Alapvető szempont volt, hogy rámutassunk azokra a történelmi jellegzetességekre, amelyek nemcsak a huszadik században határozták meg a régiót, ezért a történeti vizsgálat időbeli fókuszába az 1848 és 2021 közötti időszak került.

Kiállító művészek: Silvia Amancei & Bogdan Armanu, Bozzai Dániel & Máté Dániel, Vasile Catarau, Jakub Choma, Megan Dominescu, Olga Dziubak, Erményi Mátyás, Molnár Judit Lilla, Pazniak Uladizmir, Renata Pinterova, Prilucík David, Irmina Rusicka, Drozd Martina Smutná, Jiři Zák