Helyi érték

Váltófutás

2011. szeptember 17. – szeptember 30.
MegnyitóOpening: 2011. szeptember 16. 18:30

Sok szó esik mostanában az értékválságról. A számos előttünk tornyosuló probléma és kérdés – legyen az társadalmi, gazdasági, politikai, kulturális, környezeti vagy identitásbeli, érintse akár az egész emberiséget, vagy csupán mindennapi kapcsolataink minőségét – talán mind visszavezethető egyfajta irányvesztettséghez: nem találjuk, vagy inkább elvétjük a dolgok helyét, ahogy a sajátunkat is, így értékrendünk is torzul.

Súlyos feszültségek, erős mozgások, nagy léptékű változások jelzik a világunkban zajló átrendezodés folyamatát, ahogy ideológiák, felfogások, szokások és hatalmak, egész rendszerek alakulnak át, váltják egymást, ha úgy tetszik, adják át egymásnak a stafétát. Csoportunk célja folyamat és kontextus föltárása, a dolgok és önmagunk elhelyezése, illetve hely(zet)ének újragondolása.

Megközelítésmód, értelmezés, módszer és technika tekintetében sokféleképpen közelítettük meg e kérdés-halmazt, a központi gondolat- vagy problémakör ugyanakkor markánsan megjelenik mindnyájunk egyéni munkáiban.

Közös művet is létrehozunk: a váltófutás motívumára alapozott videó, illetve a három helyszínt összekötő köztéri akció, amolyan felvonulás formájában. A közös munkákat, tehát az említett videót, illetve a megnyitót követően a közösségi akció videó-dokumentációját mindkét kiállítási helyszínen, a Telep Művészeti Bemutatótérben és a Laborban is bemutatjuk a különböző egyéni alkotások mellett.

Ami ez utóbbi munkákat illeti, például vannak, akik a helyi érték fogalmát az egyéni és társadalmi felelősség felől közelítik meg, olyan kérdéseket vetve föl, mint: „Hogyan lehet a közösségi problémákat egyénileg leleplezni? Egyáltalán, lehet-e bármiféle olvasat leleplező érvényű? S ha igen, miért van erre szükség?”.

Mások a valóság és láthatóság problematikáját, konkrétabban a tükör másik oldalát firtatják, megint mások a folyamatok kontextusba ágyazódását: „A stafétabotot valakitol kapjuk és azt tovább is adjuk. Nincs abszolút értéke, csupán helyi, hiszen környezet és kontextus nélkül ez esetben az érték fogalma sem értelmezhető.”

A nemzeti, kulturális önképünk reprezentációjának és fogyasztói létmódunk kifejeződésének szimultán megjelenítésével a különböző identitás-terek, illetve gazdasági, földrajzi lokalitások és globalitások viszonyai sejlenek föl a helyi érték kapcsán.

Egy másik megközelítésben a „mutyi” fogalma által az egész más megvilágításba kerül: „A mutyi: közérdek alárendelése a részérdeknek. A mutyi: visszaélés a közbizalommal, de ugyanakkor a mutyi egy társadalmi csapda is, mert ahol mindenki mutyizik, ott hátrányba kerülne, aki nem mutyiznak. (…) A mutyi megterem mindenütt, ahol a mutyi-ellenes szabályokat mutyiban érdekeltek alkotják. Az ún. „helyi érték” – mutyi.”

Kiállítók: Bada Emőke Majohunbo, Bán Krisztián, Csege Vera, Eörtzen Nagy Gergely, Fillér Máté, Ipsics Barbara, Lix Péter, Lugosi Ágnes, Ruszty László, Szabó Márk, Szentpétery Annamária, Szép Gabi