Partly sunny, mostly cloudy

2020. december 5. – 2021. február 5.
MegnyitóOpening: 2020. december 4. 16:00
MegnyitjaRemarks by: Petrányi Zsolt
Alexander Tinei művészetét áthatja a korszellem és az identitáskeresés problematikája. Jellegzetes, meghatározhatatlan terekből előbújó, kék vonalakkal megjelölt sápatag figurái a mélyben meghúzódó létkérdések hírmondói. A festményein megjelenő karakterek az alkotói életút előrehaladtával egyedülálló stílusjegyévé váltak, amelyek most egy színeiben és festési módjában is sokkal merészebb, kísérletező környezetben térnek vissza.

Legújabb sorozatában, eltávolodva figuráinak mélylélektani ábrázolásától, Tinei az alkotói szabadságot, az anyaghasználatban rejlő játékot állítja a középpontba. Alkotói módszeréhez ezúttal egy egészen új inspirációt talált és figyelme a kollázs-technika képépítési módszere mellett egy hagyományos grafikai eljárás, a linómetszet felé irányult. Az új technikának az elsajátítása nem csak újabb esztétikai minőségek felé nyitott távlatokat Tinei művészetében, de az alkotói önkifejezés és az önmegismerés egy újabb eszközévé is vált.

A linómetszet sokszorosíthatóságának ellenére a nyomatokon megmutatkoznak az egyediség azon jelei, amelyek a manuális felületalakítás véletlenszerű vagy éppen irányított mintázatai révén a művészi jelenlétről tesznek tanúbizonyságot. A technika sajátos stilisztikai jegyei, a nyomat textúrája, vagy a véső által kimetszett vájatok a fehérre meszelt vászonképeken is visszaköszönnek, mintegy imitálva a valódi nyomatok papíron képződött felületét.

A papírmunkák sterilitását a vásznak roncsolt felületei törik meg, amelyek Tinei művészetében mindig is kulcsfontosságú szereppel bírtak mind tartalmi, mind esztétikai értelemben, és amelyek, ha lehet, még hangsúlyosabbá és drasztikusabbá váltak legújabb festményein. A kompozíciós elemként is használt kitakarások és maszkoló szalaggal létrehozott fehér csíkok ritmikus szövevénye ugyanezt a töredezettséget szimbolizálják – az így létrejövő absztrakt rétegek szinte bekebelezik Tinei jól ismert alakjait, és magukat is sokszor elnagyolt formákká alakítja, felszólítva nézőit arra, hogy képzelőerejükkel az alkotói folyamat részeseivé váljanak.