Redők

2024. május 10. – június 14.
MegnyitóOpening: 2024. május 9. 18:00

Az acb Galéria legújabb csoportos kiállítása a textil médiumát állítja tematikus fókuszába. Az elmúlt évek során az acb ResearchLab kutatásai folytán a galéria két monográfiát is kiadott és számos önálló kiállítást is rendezett a magyar kísérleti textilművészet olyan alkotói számára, mint Szilvitzky Margit, Kuchta Klára, Hübner Aranka és Gecser Lujza. Az acb Plusban megrendezett kiállítás azonban nem csupán a fenti alkotók történeti műveit helyezi újra közös kontextusba, de egyúttal arra is rá kíván mutatni, hogy a hazi textilművészet ma már integrált részét képzi a magyar kortárs művészettörténetnek. Így az acb kiállításán a textil mozgalomhoz közvetlenül nem köthető, tematikusan vagy formailag mégis számos ponton kapcsolható munkák is szerepelnek, valamint a fiatalabb generáció alkotóinak textil alapú művei is tágítják a nézők perspektíváját.

A csoportos kiállítás a redő kulcsmetaforáját használja központi motívumként és szervezőelvként. A barokk kor művészetét (újra)felfedező kortárs filozófiai és esztétikai gondolkodás a redő, hajlat, ránc, inflexió fogalmaiban az egymással látszólag kibékíthetetlennek tűnő ellentétek feloldási lehetőségét látja. Ebben az értelemben a redők, hajlatok nem csupán motívumok vagy tárgyak lehetnek, de olyan eseményeket vagy folyamatokat is jelölhetnek, amelyeken keresztül az anyag-forma, szerves-szervetlen, kint-bent ellentétpárjai válnak meghaladhatóvá. A kiállításon bemutatásra kerülő válogatás reményeink szerint újabb bizonyítéka annak, hogy a textil a mai napig az alkotói kísérletezés kitüntetett terepe és a képzőművészeti műfajok megújítását inspiráló médiuma.