Still in Bloom

2022. június 23. – szeptember 17.
MegnyitóOpening: 2022. június 22. 18:00
MegnyitjaRemarks by: Máté Zsófia
KurátorCurator: Máté Zsófia

A Still in Bloom című csoportos kiállítás különböző alkotói szemléletek és megközelítések mentén vizsgálja a növénycsendélet kortárs művészeti kontextusának lehetőségeit. A kiállító művészek – Mátyási Péter, Körei Sándor, Lázár Eszter és Horváth Gideon – a csendélet műfaji jellegzetességeinek felidézésével és kiterjesztésével, vagy épp felülírásával és megbontásával, jelenkori aspektusból reflektálnak annak hagyományos formai és fogalmi kereteire, aktualitásának kérdéskörére és a benne rejlő eleven kifejezőerőre.

A csendéleteken ábrázolt növények már a 16. században sem merültek ki a természet imitációjában vagy az ártalmatlan gyönyörködtetés szándékában. Szimbolikájuk egyszerre foglalja magába a termékenységet és a halandóságot, a tisztaságot és a szexualitást, a szerelmet, a vágyat és a veszteséget. Hétköznapiságuk, szépségük és dermedtségük mögött mindig ott lappang hervadásuk, elmúlásuk gondolata. Ahogy maga a műfaj, úgy a csendéleteket átszövő szimbolikus jelentések és narratívák is folyamatos változásban vannak, adott művészeti, történeti és társadalmi kontextusokat tükröznek.

A kiállítási anyagban egyszerre érvényesül a növények érzékisége, dekorativitása, jelentéktelensége, mulandósága, virágzásuk élénksége, bomlásuk elégiája, legyen szó a vágott virágok precíz elrendezését, a természet nyersességét vagy akár a vágyat, a szexualitást növényi formákon keresztül megjelenítő alkotásokról. A kiállítótérben fokozatosan megbomlanak a formai és mediális kötöttségek, a növénycsendélet, illetve a hozzá társuló ábrázolásmódok és jelentések kortárs művészeti perspektívából aktualizálódnak.