Utcanézet

2014. január 15. – január 23.
MegnyitóOpening: 2014. január 14. 20:00
KurátorCurator: Salamon Júlia

Három fiatal alkotó, egy tágan értelmezett festészeti felfogás és az épített környezet vizuális tanulmányozásának közös tematikája más-más perspektívából megvilágítva. Ebből a receptből indul ki a Budapest Jam (Stúdió Galéria, 2013) folytatásaként életre hívott Képíró utcai kiállítás. Az alkotói témaközösség apropóján túl, a kiállítás beszámoló arról, hogyan milyen irányokba mozdultak el a kiállítók az elmúlt félévben a városi tér, az építészeti struktúrák festészeti boncolgatásában.

Jellemző egy letisztultabb, redukáltabb és témában koncentráltabb felfogás. Kroó Anita egy építkezési terület vizuális körüljárására; a változó, kiegészülő szerkezet dokumentálására vállalkozik. Mátyási Péter éteri, lebegő épületportréi – egy kiállítás erejéig mindenképp – fizikailag is kimozdulnak a kétdimenziós síkból. Varga Zsolt utcaképeiben, a tőle megszokott strukturális játékkal, kollázs-szemlélettel, pedig még inkább előtérbe helyezi a képi szerkezetet szervező matéria megfigyelését.

A kiállítás a munkák közi logikai kapcsolatot részben valós, részben fiktív térképrészletek beemelésével teremti meg. A művek ebben a szövetben, mint egy online térkép felugró nézőképei jelennek meg. Továbbá míg az előző kiállítás az építész szakma megszólítására törekedett (például ilyen esemény volt a Leltárral való együttműködés), addig jelen kiállításban (eseményeken keresztül) a pedagógiai szándék: a városi tér tudatosabb megélése, a témai iránti érzékenyítés kap hangsúlyt elsősorban.