Virtuális-e a valóság?

A kortárs médiaművészet és a médiatörténet mérföldkövei, vagy a mediamuseum.c3.hu

2013. november 23. – december 6.
MegnyitóOpening: 2013. november 22. 18:00

Kiállításra kerül többek között:

(off-line:)
• Négy médiatörténeti objekt, kérdőjelekkel
•• Négy műalkotás, vagy műalkotásról szóló híradás, digitális képkeretben
– Izsák Előd: Talált rajzok (fotódokumentáció), 2011-2013.
– Szilágyi Kornél: Kaos Camping (videó, részletek, 4’) 2013.
– Szolnoki József: Hallo (rövidfilm, fekete-fehér, 5’38”), 2006.
– Vándor Csaba: Fehér furgon (loop), 2013.
••• Négy mű, vagy négy mű részletei
•••• Négy alkalmi, miniatűr emléktábla képcédula formájában

(on-line:)
A médiamuseum.c3 eddig katalogizált gyűjteményében (catalog.c3.hu) található alkotások

(off-line és on-line:)
Megnyitó esemény: TV halála / Élő múlt. Telematikus performansz
2013. november 22. 18.00-tól

A bemutató a mediamuseum.c3 projekt első nyilvános meghirdetése, formájában és funkciójában manifesztum és promóció, felhívás és felszólítás közreműködésre, támogatásra.

A médiaművészet növekvő jelentősége a kortárs társadalmak minden területén észrevehető, hazai és nemzetközi szinten egyaránt. Ez összefügg a képi technológiák, informatikai eszközök fejlődésével, a kommunikációs forradalom és a globalizáció jelenségével. A technikai médiumok a gazdaság és a társadalom meghatározó szféráiban alapvetően alakítják át civilizációnkat, az emberi élet színtereit, a hétköznapokat éppúgy, mint a kulturális emlékezet intézményrendszereit.

Magyarországon nincs olyan gyűjtemény, bemutató, kiállítás ami a médiaművészetet, beleértve az experimentális és interdiszciplináris tradíciót és a technikai képek történetét a fotográfiától a computerig egységes, áttekinthető, következetes és nemzetközi kontextusban is érvényes módon mutatná be. Átfogó tanulmányok, könyvek, adatbázisok, kiadványok sem szólnak e transzdiszciplináris megközelítést jelentő területről. Ami a 21. század emberét érdekelné és segítené a technikai civilizáció, mindennapi eszközei kulturális elsajátításában, az itthon egyelőre terra incognita.

mediamuseum.c3.hu
Médiatörténeti és médiaművészeti múzeum Magyarországon

Az a tény, hogy Magyarországon a C3 Alapítványon kívül nincs olyan intézmény, mely következetesen és szisztematikusan foglalkozik a médiaművészet és médiatörténet kutatásával, kísérleti projekteket kezdeményezve s ezzel párhuzamosan az archiválás és publikálás szempontjait is fenntartva, vezetett mediamuseum.c3.hu elindításához. A médiamúzeum kezdeményezése és remélhető megvalósítása a C3 legjelentősebb vállalkozása létrejötte óta. Hiánypótló, új szempontú összegzés, mely az elmúlt fél évezred médiaarcheológiai áttekintésére és bemutatására az eddigi gyakorlatnak megfelelően a médiaművészet kontextusában vállalkozik. A jelen felől s a jövő számára mutat fel – összhangban a hasonló nemzetközi törekvésekkel – egy új és jórészt ismeretlen kulturális corpust, mely néhány év alatt, a megvalósulással szinkronban nemzetközi jelentőségű, kikerülhetetlen forrássá válhat.