Fragmentált percepciók

2022. május 21. – június 10.
MegnyitóOpening: 2022. május 20. 18:00
MegnyitjaRemarks by: Kulcsár Géza
KurátorCurator: Révész Ákos

A percepció az érzékszervi adatokra épülő kognitív tevékenység, észlelés. Az észlelés azon pszichológiai folyamatok összessége, amelyek útján felismerjük, szervezzük, és jelentéssel ruházzuk fel a környezeti ingerekből érkező észleleteket. Az észlelésünket jelentősen befolyásolják előzetes tapasztalataink, ismereteink, pillanatnyi hangulatunk, szükségleteink, érdeklődésünk, valamint az adott kultúra, amelyben élünk. A percepció olyan folyamat, amely az érzéki információk megértésére, illetve a tudatosság megvalósítására szolgál.

Az „észlelés”, mint elnevezés egy latin szóból, a perceptio, vagy percipio szóból ered, melynek jelentése befogadás; összegyűjtés; birtokba vétel; ésszel, elmével való felfogás. A kognitív tudomány vagy megismeréstudomány (tudományos elnevezése szerint kognitológia) a megismerési folyamatokkal foglalkozik. A töredezett, zavaros, vagy éppen diffúz észlelés megnehezíti a tiszta kép, egységes tudati gondolat létrejöttét. A fragmentált percepciók jelenléte saját tudatunk gátló sziklatömbjein szétroppanó érzékelésünk miatt van jelen. A másik ok a külvilágból felénk áramló sokszor átláthatatlan impulzus tömeg, mely megszűrése rendkívüli feladat.

A meghívásra kerülő művészektől azt kérem, hogy, a saját valóság érzékelésük szerint létrehozott művekkel reflektáljanak a ” Fragmentált Percepciók” felvetésre jelenünk leírása céljából.