Digitális testek

Virtuális Látványosságok

2001. október 26. – november 25.
MegnyitóOpening: 2001. október 25. 18:00
KurátorCurator: Nina Czeglédy

A Digitális testek — Virtuális látványosságok projekt azt vizsgálja, napjaink gyors technológiai fejlődése miként hatott a testünkkel, életünkkel, képzeletünkkel, sőt a jövőnkkel kapcsolatos látásmódunkra.

Hogyan értékel át a mai technika-tudomány olyan ellentétpárokat, mint természet/mesterséges alkotás, valós/virtuális, test/megtestesítés? Miként tudjuk a dokumentált adat-testet övező bizonytalanságokat feloldani? Milyen módon szerezhetünk saját magunkról pontos információkat úgy, hogy megőrizzük integritásunkat, s ne váljunk puszta elektronikus látványossággá?

Emellett talán még fontosabb kérdés, hogyan használhatjuk az „intim” (percepció) kifejezést abban a korban, amelyben, mint Barbara Stafford írja, „a számítógép által közvetített környezet a testet nyilvánosan lemezteleníti”?

Ezeket a kérdéseket veti fel a Digitális testek projekt, vizsgálja a technológiák növekvő szerepét és azt, miként gondolkoznak a művészek, teoretikusok, társadalom- és természettudósok kultúránk digitalizálódásáról.

Ahhoz, hogy átértékelhessük napjaink társadalmában az egyén mint testi/materiális entitás helyét, alapvető fontosságú lehet azoknak a még válaszra váró kérdéseknek a körbejárása, mint a testpolitika, az egyén tárgyiasítása, az emberi testre vonatkozó etika, valamint az egyes kísérleti technológiák körül olykor fellángoló, ellentmondásos viták.

A digitalizált test társadalmi és kulturális elemzéséhez a művészek a felmerülő kérdések intuitív, mégis átfogó értelmezésével járulnak hozzá. A kortárs művészek munkáikban — filmek, videók, installációk során át egészen az orvostudománytól „kisajátított” képekig — újra meg újra vitatják és provokatív megvilágításba helyezik a biogyógyászat előrehaladásával felmerülő morális és etikai szempontokat. A mediatizált valóságok, tudományos ábrázolások és a relatív igazság manipulációjának vizsgálata a projektben résztvevő több művész munkájának közös eleme.

Nina Czeglédy, a kiállítás kurátora a következő művészeknek adott helyet válogatásában: Jack Butler, Jon Baturin, Eric Fong, Nell Tenhaaf, Barta Zsolt Péter, Drozdik Orsolya, Göbölyös Luca, Gyenis Tibor, Hajdú József, Kerekes Gábor, Kozári Hilda, Lakner Antal. Dr. Marina Gržinic szlovén kurátor Rajko Bizjak fotográfiai munkáit mutatja be, az Eclipse csoport pedig egy installációval szerepel a kiállításon.

Kapcsolódó programok:
2001. október 25-én, a kiállítás megnyitását követően Tanja Ostojic (Ljubljana/Belgrád) performansza
2001. október 26-án tudósok, művészek és teoretikusok részvételével nemzetközi szimpózium a Francia Intézetben (Budapest, I. Fő u.7.), melynek záróeseménye Atau Tanaka performansza
2001. október 27-én 10-18 óráig Wired Bodies-Mediated Bodies címen vetítéssorozat a Ludwig Múzeum előadótermében (Peter Campus, Joan Jonas, Judith Doyle, Barbara Konopka, Sue Rynard, Jennifer McCoy-Bozik, Bjoern Melhus, Piotr Wyrzykowski, Francesca da Rimini & Josephine Starrs, Natalia Borisova, Chantelle Tucker, Diane Nerwen, Justine Cooper)
2001. október 31 -én 19 órakor Sara Diamond Code Zebra perfomansza