Kutatás + fejlesztés 2 / 2

Propera / Következő

2008. május 7. – június 1.
MegnyitóOpening: 2008. május 6. 20:00
Soós Katalin képzőművész, kulturális antropológus, művészetpedagógus és Bálint Mónika szociológus, kulturális szervező 2007-ben tervezte és valósította meg az IDENSITAT 07 program keretében a Propera című projektet a katalóniai Mataróban, Spanyolországban.

A projekt 13-15 éves fiatalok 16 fős csoportjának részvételével valósult meg. Nem egy ad hoc csoportról van szó: ők egy közösség tagjai, egy iskolába járnak, többségük Mataró egy jól körülhatárolható részén lakik. A szüleik is a közeli gyárakban, boltokban dolgoznak, egy részük bevándorló. A gyerekekből és a két projektvezetőből kialakult alkotócsoport a város hétköznapjaira és az ott élő tizenévesek gondolataira, vélekedéseire, vágyaira reflektál. A kutatás mindezeket a sajátosságokat igyekezett feltárni, a videómunka (Profik) pedig az ennek eredményeibol nyert motívumokra építkezik. Témája szűkebben: a munka, a munkavégzés és az egyes foglalkozások megítélése helyi viszonylatban tizenéves szemmel.

A megvalósítás első (előkészítő) fázisában, a csoport Soós Katalin irányításával egy 13 perces videómunkát készített. A fiúk, a lányok és a két gazdag című film a szappanopera forma alkalmazásával a fiatalok történeteiből és szereplésével készült.

A szappanopera epizód egyrészt az elkészítés szakaszában a megismerés és az információszerzés eszközeként a megelőző kutatás és az alkotó közösség kialakításának szerepét töltötte be, másrészt a projekt befejeztével annak egyik bemutatásra kerülő eleme. Az epizód elkészítésének folyamata során tett megfigyelések és az elkészült interjúk tanulságainak segítségével jutottunk el azokhoz a témákhoz, amelyekre a második fázisban a Soós Katalin által készített videómunka reflektál. (Utóbbiban is részt vettek a gyerekek szereplőként.)

A projekt egyes elemei – a két videómunka és a megfigyelések – szorosan összetartoznak, egymásra épülnek, ugyanakkor az eltérő módszerekből és a két projektvezeto eltérő feladatvállalásai miatt különböző jelleguek.

A szappanoperát Soós Katalin az ismerkedés, a csapat kialakításának céljából javasolta. A közös alkotás, a vizuális nyelv ismerős minden résztvevő számára. Másfelől mint vizualitáson alapuló kutatási eszköz egyszerre mutatja be a szereplőket és azok környezetét.

A folyamat során szerzett információkat gyűjti össze a megfigyelések írott jegyzete. Ez a leíró jellegű kutatás a második videómunka megalkotása számára jelölt ki témákat.

A második videó (Profik) e két produktum által összegzett tapasztalatokra reagál, kiemelve a várossal és a csoportban dolgozó gyerekekkel kapcsolatos legkarakterisztikusabb elemeket, interpretálva a föltárt tényeket, gondolatokat, összefüggéseket, vágyakat.

A budapesti kiállítás elemei:
Soós Katalin: A fiúk, a lányok és a két gazdag; (videó); Profik (videó)
Bálint Mónika: Mataró – elbeszélt várostérkép (nyomtatott szöveg)
A megvalósítást a Can Xalant Művészeti Központ, Vince András operatőr segítette.