Átgondolatlan viszonyok

2011. október 19. – november 13.
MegnyitóOpening: 2011. október 18. 20:00
MegnyitjaRemarks by: Timár Katalin
KurátorokCurators: Csiszár Mátyás, Pacsika Márton
Egy évvel ezelőtt azzal a céllal hoztuk létre a Demo Galériát, hogy elsősorban a városi embereket érintő társadalmi kérdéseket tematizálja. Azonban fontosnak érezzük reagálni azon radikális változásokra is, melyek a nagyvároson kívüli létet formálják.

A vidékről való gondolkodást a felvilágosodás óta két, egymástól radikálisan eltérő nézőpont határozza meg. Az egyik szerint a város „a történelem valódi közege”, melynek forradalmi érdeme, hogy a falut uralma alá hajtotta. A másik, romantikus szemlélet a vidéki életben a „tiszta forrást” véli felfedezni.

Míg más országokban ezt az alapvetően retrográd ellentétet sikerült meghaladni (pl. kibucok vagy önfenntartó ökofarmok), addig Magyarországon még mindig ez a két megközelítés határozza meg az e témával kapcsolatos közbeszédet.

Ezt a kétpólusú megközelítést szeretnénk árnyalni. A mindennapi élet tapasztalatai teljesen más mintázatok mentén rendeződnek a kistelepülések, kisközösségek valóságában.

A vidéki létről való gondolkodásunkat a személyes tapasztalatok mellett a tömegmédiumok, ismerőseink és más források is befolyásolhatják, így aligha vállalkozhatunk arra, hogy teljes képet adjunk a vidéket érintő kérdésekről. Így az Átgondolatlan viszonyok inkább problémákat kíván felvetni, vitát indítani, mint objektívnek gondolt igazságokat kinyilatkoztatni.

A felkért művészek személyes élményeik feldolgozásával olyan krtikus nézőpontra helyezkednek, mely a nézőt is saját vidék-képének átgondolására késztetheti.