Festmények, szobrok, textilek, tárgyak

2014. január 10. – január 30.
MegnyitóOpening: 2014. január 9. 18:00
MegnyitjaRemarks by: Szakolczay Lajos
Művészetének gazdag motívumkincsét a mitológiából, a bibliából, a legendákból, a magyarországi kézművesmesterségek termékeiből, a természetből és mindennapjainkból merítette.

Anyaghasználata változatos, szinte minden megmunkálható anyaggal (papír, fa, textil, fém, agyag, üveg) dolgozott. Munkamódszere szisztematikus, előbb lerajzolta, amit látott, érzékelt és érzett, majd eldöntötte a végső formát, és grafika, festmény, báb vagy éppen szobor lett belőle. Textilszobraival új műfajt teremtett.

Festészetét expresszionista hevület és szürrealisztikus hatás jellemezte. Kollázstechnikát is alkalmazott. Festményeinek színgazdagságát és színharmóniáját a nagybányai és a nagyalföldi fények derűje ragyogja be.

A képző- és iparművészet több ágát, műfaját művelte. A művész és a művészet szabadságát vallotta. Neoavantgárd expresszív jellegű szürreális alkotásai a 20–21. század egyik jeles művészegyéniségévé avatták.