Herczeg Klára-díj 2011

2012. január 14. – január 21.
MegnyitóOpening: 2012. január 13. 19:00
MegnyitjaRemarks by: Timár Katalin

2011-ben Timár Katalin ajánlása alapján a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Alapítvány kuratóriuma Szirtes Andrásnak ítélte a Herczeg Klára-díj senior fokozatát. A Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület vezetősége a díj junior fokozatában Hatházi László Andrást részesítette.

Szirtes András (1951) a magyar kísérleti film jelentős alkotója egyike azon keveseknek, aki a filmkészítés szinte minden területén dolgozott, és ezzel a háttérrel vált rendezővé. Hosszú éveken át a Balázs Béla Stúdió tagjaként alkotott. A „történeti” filmtechnikák és anyagok ismerője, melyek új alkalmazási és értelmezési lehetőségeit fedi fel. Évtizedek óta filmes naplót vezet, több munkája épül a film dokumentáló funkciójára. Kísérleteinek fontos terepe a többszintű és rétegű gyűjtés és élményrögzítés, valamint a különböző idősíkok párhuzamos kezelése.

Hatházi László András (1980) a Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán végzett 2003-ban, jelenleg a Pécsi Tudományegyetem DLA hallgatója. Munkásságában markáns képi világ rajzolódik ki, mely egyúttal a festészet pozíciójáról való gondolkodását is szemlélteti. Előszeretettel alkalmaz olyan elemeket, amelyek a kép tárgyiasságát hangsúlyozzák, mint a kép a képben megoldások, a nézőpont- és fókuszváltások, ornamentikák, vagy éppen az egymásról lefoszló, egymásra ragasztott rétegek. Hétköznapi vizuális kultúránk látszólag jelentéktelen részleteit emeli képi világába, így kirakatok, elhasznált és lebutított távol-keleti motívumok, elfelejtett szobanövények, plakátok, egymás mellé sodródott „kacatok” halmazával tárja elénk a civilizáció mesterséges dzsungelét.

Az 1997-ben elhunyt Herczeg Klára szobrászmuvész végrendeletében a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Alapítványt az örökség részesévé tette, ezúton támogatva a pályakezdő művészeket. A kuratórium úgy döntött, hogy egy – az örökséghagyóról elnevezett – díjat alapít, amelyet minden évben az FKSE vezetősége által kiválasztott képzőművész kap meg, ami a díj junior fokozatát adja. Mivel az örökhagyó is fontosnak tartotta a generációk egymáshoz való közeledését, a hagyaték kezelője (Dr. Székely Ádámné Dr. Szűts Ildikó) a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesületre bízta azt a megtisztelő feladatot, hogy a Herczeg Klára-díj senior fokozatát gondozza. A díjazott személyére felkért, független jelölő ajánl művészeket, akik közül az alapítvány kuratóriuma választja ki a senior díjazottat.