Iványi-Grünwald Béla Nagybányán

2022. április 21. – május 22.
MegnyitóOpening: 2022. április 20. 18:00
MegnyitjaRemarks by: Keserü Katalin

Konkoly Gyula Iványi-Grünwald Béla Nagybányán című kiállítása a művész klasszifikálódott, e tárlattal azonos címet viselő főművének önálló bemutatója. Az esemény aktualitását nem pusztán az adja, hogy Konkoly plein air képei nemrégiben nagy sikerrel szerepeltek a Magyar Nemzeti Galériában bemutatott Szinyei Merse Pál emlékkiállításon, hanem az szerencsés fordulat is, melynek köszönhetően ez az ikonikus alkotás hosszú lappangás után újra felbukkant a hazai kortárs képzőművészeti szcéna látómezején.

Konkoly festményein mindig is ott bujkált a rendezett, kordában tartott, konkretizált motívum és a szétfolyó, artikulálatlan, rendszertelen vagy épp eruptív anyag kettőssége. Képei épp ettől olyan zavarba ejtőek, hisz egyrészt felidézik bennünk a klasszikus festészet mimetikus szabályrendszeréből adódó komfortérzetet, másrészt viszont a festményt létrehozó anyag erőteljes, néhol már-már visszatetszést keltő túlhangsúlyozásával, „trehány, rút” felhordásával kibillenti a nézőt a felismerés kényelmes állapotából.

Ez a sajátosság mind a mai napig jellemző művészetére: a motívum felismeréséből táplálkozó fogalmiság, valamint a motívumot létrehozó festék látványának materiális-érzéki ellentéte képes megfosztani a kép témáját annak lehetőségétől, hogy az végső formát öltsön. Konkoly maga így vall erről: „Az avantgárd művészetfogalmának önbeteljesítő pátosza helyett a modernizmus kritikája érdekel. Képeimen ennek elsődleges eszköze a fogalmiság és az érzékiség természete közötti feszültség megteremtése. Az érzékiség és a fogalmiság közötti hártyavékony réteg nálam tulajdonképpen maga az anyag. A festményen létrejövő látvány, valamint motívumot alkotó festék állandó »harcban« állnak.” [1] Akárcsak Georges Bataille francia filozófus írásaiban, ahol a transzgresszióban, azaz egy a saját határait áthágó gesztusban válik láthatóvá a folytonosság és a megszakítottság állandó küzdelme.

Az anyag és a figura konfliktusa a távol-, és a közelnézet kettősségében artikulálódik Konkoly képein. Vásznait arasznyiról vizsgálva tobzódik az anyag. Távolabb lépve azonban, a figurák felismerésének aktusával átmenetileg lecsillapodik a matéria érzéki dominanciája. Az érzéki és a fogalmi kettősének harca ezáltal mozgásra készteti a nézőt, aki a szemlélődés kényelmes pozíciója helyett, kénytelen folyamatosan újraértékelni a képhez való viszonyát. A kintek és a bentek játéka így soha véget nem érő hintamozgássá alakul, melynek során a személő hol az eszének, hol az érzékeinek válik foglyává. Bizonyos értelemben voyeur-ré, a tobzódást tiltó értelem és az érzéki vágy kettősének kiszolgáltatottjává válik, ami végső soron nem más, mint erotika. Ahogy a fentebb már megidézett Bataille fogalmaz: „Az erotika belső tapasztalata azt kívánja attól, aki tapasztalja, hogy éppoly érzékeny legyen a tilalom alapját adó szorongásra, mint a megszegéshez vezető vágyra.”[2]

Ebből a nézőpontból, a vágy és tiltás fogalompárja között hintázó Konkoly témaválasztása sem lehet véletlen. Képének főszereplője, az amúgy szintén voyeur-ként felbukkanó Iványi-Grünwald Béla sem biztos, hogy pusztán a természeti látvány racionális, azaz „kendőzött” rögzítésére vállalkozik szemünk előtt. Az alkotás alibijével és alighanem a moziplakátok macsójának megnyerő küllemével vágyának „titokzatos tárgyát” is mustrálhatja egyben…

A fentiekkel párhuzamban az Iványi-Grünwald Béla Nagybányán című alkotás a kint és a bent tematizálásával kerül bemutatásra e kiállításon. A festmény és a vele szembe felállított tükör által a néző egy olyan imaginárius helyzetbe cseppen, ahol a közel- és távolnézet, illetve a valós és a kép által felkínált tér finoman „összecsúszik”. A szemlélő még inkább a festő által kifundált kettősség csapdájába kerül e szokatlan szituációban. Olyan vizuális csapdába, mely érzékletesen, de mégsem tolakodón győz meg bennünket a képek valóban létező – néha önmagunkból is kivetkőztető – hatalmáról.

 

 

[1] Neoavantgárd és festészeti tradíció. Konkoly Gyulával beszélget Kaszás Gábor. In.: Alkotóművészet, 2017. Szerk.: Takács Erzsébet, Szentendre, MANK, 2017. 32.

[2] Georges Bataille: Az erotika. Budapest, Kossuth Kiadó, 2019. 49.