Kinek a pokla ma Dante pokla?

2022. február 22. – április 24.
MegnyitóOpening: 2022. február 21. 17:00
MegnyitjaRemarks by: Sulyok Miklós
Az eredetileg 2021 őszén a Római Magyar Akadémián, a Dante halálának hétszázadik évfordulójáról megemlékező, olasz országos rendezvénysorozat részét képező kiállítás az MMA négy művészétől válogat olyan munkákat, amelyek a legnagyobb olasz költő leghíresebb művével, az Isteni Színjátékkal, annak is Pokol énekével erős szellemi-művészi rokonságot mutatnak.

A kiállított művek azonban nem illusztratív jellegűek, az alkotók inkább saját személyes értelmezésüket mutatják be a pokol dantei, illetve mai világunk szerinti fogalmáról. Mind a négy művész rendszeresen visszatérő motívuma a vallás, a szentség, a kárhozat, a szenvedés, illetve a test és a lélek közötti kapcsolat, melyeket pszichológiai nézőpontból közelítenek meg. A pokolra nem úgy tekintenek, mint a túlvilág egy távoli helyszínére, hanem mint a posztmodern világ egyfajta lelki és szellemi állapotára.

Baksai József művészetére jellemző, hogy mitológiai, ókori és keresztény témákat dolgoz fel, amelyek mindig, de csupán közvetett módon kapcsolódnak Dante világához. A Gaál József által megjelenített emberek és állatok minden kor, de főként a modern kárhozottjai.

A Lovas Ilona-féle szinte már teátrális videó jelenete az emberiség elkerülhetetlen szenvedésébe enged betekintést, Szurcsik József klausztrofób világát pedig emberi lények és embertelen vidékek alkotják. A négy művész – noha a végtelen emberi pokol szomorú témáit ábrázolja – engedi, hogy némi fény is gyúljon a Pokol ködös színpadán.