Nyomhagyás

2024. március 22. – április 28.
MegnyitóOpening: 2024. március 21. 18:30

Tóth Anna Eszter legújabb munkáiban a kép keletkezésének folyamatával foglalkozik és egyre inkább teret enged az anyag irányításának. „A csöpögtetett technikával készített kisebb nagyobb foltok keletkezésük pillanatában egymás mellett, látszólag katonás rendben helyezkednek el, azonban a nedves vásznon önálló életre kelve találják meg helyüket, formájukat és kiterjedésüket a többi folt relációjában; szétfolynak, összefolynak, néhol csillag alakban terjednek szét, miközben mikroorganizmusokra emlékeztetnek bennünket.” (Tóth Anna Eszter)

Olyan vizuális jelek ezek, melyek saját keletkezésük történetét tárják fel. A korábban alkalmazott képi struktúra megváltozik és az üres tereket és homogén felületeket felváltja a vászon egészét betöltő, burjánzó kompozíció.
Festményei mellett bemutatásra kerülnek puha ruhakupacokat idéző kerámiái is, amelyekben szintén jelen van az anyaggal való párbeszéd és nyomhagyás. Tóth Anna Eszter határozott, különböző struktúrákat megjelenítő alkotásaival feszegeti a hagyományos önkifejezés határait, kifejezve a hétköznapi pillanatok és az egyetemes értékek között fellelhető átjárhatóságot.