Pictures on the Wall

2023. február 15. – március 24.
MegnyitóOpening: 2023. február 14. 18:00

A Vintage Galéria kiállítása Ősz Gábor Pictures on the Wall (Képek a falon) című sorozatának  1992-1993 között készült darabjait mutatja be. A térben elhelyezett képek és a fény, illetve annak hiánya által létrehozott határhelyzeteket felmutató művek alapjául Ősz gyerekkori élményei szolgáltak, amikor a Szépművészeti Múzeum félhomályba burkolt kiállítótereit látogatva azt észlelte, hogy a teremben uralkodó fényviszonyok olykor sötét négyzetekké redukálják a falon függő képeket.

A művész ugyanakkor azt is megfigyelte, hogy a képeknek akkor is van jelentése, ha az általuk megjelenített képi információ a néző számára nem egyértelműen dekódolható. Ősz ekkortól kezdett a kép mibenlétének képontológiai és képszemantikai kérdéseivel, ’a kép képe’ és ’a megkettőzött kép’ problémaköreivel foglalkozni.

Erre a művész így emlékezett vissza 1995-ben: „Amikor a festmények fekete négyzetekké válnak, az információval ellentétes jelentéssel bírnak, mégis mindenre utalnak, ami a képpel kapcsolatos, mert a sötétségben a végtelenség lehetősége van, nem pedig az üresség. Ennek az ötletnek a dokumentációja egy kép képe lett, egy megkettőzött tér. A kép egy képet mutat, a kép azonosul a képpel, a kép önmagáról beszél.”