Velünk élő történetek

Válogatás a Somlói-Spengler Gyűjteményből

2022. április 9. – szeptember 17.
MegnyitóOpening: 2022. április 8. 18:00
MegnyitjaRemarks by: Petrányi Zsolt
KurátorCurator: Zsikla Mónika

A Somlói–Spengler Gyűjtemény a magyarországi művészeti színtér egyik legmeghatározóbb magángyűjteménye, amely 2002 óta egyre nagyobb számban bővül nemzetközi művekkel. A több kisebb, egymáshoz szorosan kapcsolódó egységből álló kollekció anyaga közel harminc esztendeje gyarapszik és alakul.

A kelet-európai kortárs műgyűjtők új generációjának képviselőiként Somlói Zsolt és Spengler Katalin 1992-ben, a rendszerváltás és a vasfüggöny leomlásának átalakulásokkal teli időszakát követően kezdték meg a gyűjtemény építését. A változás lendületét testközelből megtapasztaló nemzedék tagjaiként vetették bele magukat a hazai, velük egyidős kortárs alkotók és a nemzetközi művészeti szintér forgatagába.

Napjainkra közel 700 műtárgyat számláló és közgyűjteményekkel vetekedő színvonalú kollekciójuk nem csupán a magyarországi művészeti színtér egyik legmeghatározóbb magángyűjteményévé nőtte ki magát, de régiós és nemzetközi viszonylatban is jelentős. A Q Contemporary következő kiállítása a gyűjtemény hatalmas anyagából mutat be egy kisebb ízelítőt.

A Q Contemporary következő, Velünk élő történetek című kiállítása sokrétű válogatást mutat be a Somlói–Spengler Gyűjtemény fantasztikusan gazdag anyagából. A tárlat szekciói pillanatképszerűen, a gyűjtemény szubjektív keresztmetszeteiként villantják fel a hazai, a kelet-közép-európai és a globális művészet összefüggéseit.

A tematikus egységekbe rendezett műcsoportok vezérfonalát olyan velünk élő történetek adták, amelyek nem csupán társadalmi szinten aktuálisak, de személyes és kollektív történetek elmesélésének is teret engednek olyan tárgykörökben, mint a felejtés, a tagadás, az emlékezetkultúra és az emlékezetpolitika, a környezetét belakó, alakító és felélő ember, vagy akár a női szerepek társadalmi meghatározottsága. Az egyes szekciókban a különféle asszociációkat megidéző tárgyak, festmények, fotókollázsok és objektek látványvilága enigmatikus narratívákat elevenít meg.